ذکر مولانا رضا رشیدپور
چهره هفته

ذکر مولانا رضا رشیدپور

نویسنده : ایمان فروزان نیا

آن عالم خندان، آن سپید دندان، آن قبله رندان، آن مجری دوران، آن دست شسته از زر و زور، مولانا رضا رشیدپور رحمه الله علیه. از نوادر مجری گری بود و در هر کانال و برنامه ای جا داشت و شاید هم خودش را جا می کرد.

نقل است چون به دنیا آمد، به سختی سخن میکرد، پس او را نزد ظریفی بردند و گفت: صد گوسفند به شکرانه قربانی کنید که در بزرگی مجری شود و هارد تاک اجرا کند.

مولانا رشیدپور را کرامات بسیار بود از جمله آن که در برنامه زنده چونان فیلم اسپویل میکرد که پشم و پیل تهیه کننده و کارگردان با هم میریخت. و دیگر آن که بر مجری گری هیچ کاری دست رد نمیزد و خاله شادونه (دام جیغ و دست و هوراه) در وصف وی گفت: از جانب رشید پور هر آن ما را نیز بیم بیکاری بود و جمله مجریان به وی ارادت بسیار داشتند.

نقل است که تا لحظه سفر به دیار باقی دست از اجرا برنداشت و یومیه هفتاد برنامه در تلویزیون مجری گری میکرد و خلق از دیدنش سیر نمیشدند و در عطش شنیدن حکمت هایش می سوختند از بس که شیرین بود شیطون بلا، خدایش بیامرزد

نظرات کاربران
کد امنیتی