عذرخواهی؟ مگه داریم؛ مگه میشه؟
چهره هفته

عذرخواهی؟ مگه داریم؛ مگه میشه؟

نویسنده : ایمان فروزان نیا

این هفته همان‌طور که داشتم از سرما به خودم می‌لرزیدم، دیدم رئیس سازمان راهداری آمد تلویزیون و از مردمی که به خاطر برف و بوران در راه مانده‌اند عذر خواهی کرد. سریع خانمم را صدا زدم و گفتم بزن توی گوشم. خانمم هم نه گذاشت و نه برداشت یک کشیده محکم خواباند زیر گوشم. خلاصه بعد از دو روز که در بیمارستان به هوش آمدم، پرسید که چرا گفتی بزنم؟ گفتم مرسی که یواش زدی، می‌خواستم مطمئن شوم خواب نیستم. آخر مگر می‌شود یک مسئول بیاید و در تلویزیون از مردم عذر خواهی کند؟ اصلا بعد از این ماجرا یک جوری شده‌ام. در همین لحظه دکتر وارد شد و گفت: این حالتت به‌خاطر شدت سیلی بوده. گفتم نه دکتر ذهنم به هم ریخته. با گفتن این حرف خانمم جلو آمد و گفت دکتر من درستش می‌کنم. گفتم خانم شکر خوردم نزن. گفت نمی‌زنم فقط می‌خواستم بگویم وزیر نفت در توجیه این‌که یک کارمند دو تابعیتی در وزارتش کلی پول اختلاس کرده و 3 ساعته از کشور خارج شده و رفته کانادا گفته: «واقعا افرادی برای شناسایی مدیران دوتابعیتی در اختیار ندارم.» با شنیدن این خبر حالم سر جایش آمد و همه‌ چیز مثل قبل شد.

نظرات کاربران
کد امنیتی