اندر احوالات ابوجارچی و بیرون رفتن از چالش‌ها
حکایت هفته

اندر احوالات ابوجارچی و بیرون رفتن از چالش‌ها

نویسنده : مهدیه جوادی

روزی ابوجارچی ابن جیم خراسانی مریدان خویش را بدید که هر یک برای به دست آوردن مهارت در کاری تلاش می‌کند. رو به مریدان کرده و پرسید: «شما را چه شده که چنین آدمیزاد گشته و به کاری مشغولید» مریدان گفتند: «همانا ما پشیمان گشته و می‌خواهیم از طریق کسب مهارت از فقر برون رفته و از چالش به در آییم.» استادنا لبخند رضایت زده و گفت :«به به، حالا که شما سر عقل آمدید می‌توانم با خیال راحت بمیرم» ناگاه مریدی برخاست و گفت: عقل کجا بود استاد! این پند را از پیرنا و زحمتکش‌نا وزیر کار شنیدیم که گفت: «فقدان مهارت چالش بزرگ ایران ماست. مهارت راه برون رفت از فقر است. نه پول و نه سرمایه بلکه مهارت اقشار زحمتکش و فقیر جامعه را غنی می‌کند.» مرید دیگری برخاست و گفت: «ما نیز خواهیم که بدون پول و سرمایه پولدار گشته و غنی شویم- البته زیر 3.67 درصد که استفاده صلح‌آمیز داشته باشد- و به کانادا فرار کنیم تا پلیس اینترپل هم دستش به ما نرسد» ابن جیم چون سخنان این مرید بشنید گفت: «آیا فکر می‌کنید با مهارت چنین می‌شوید؟» مریدان گفتند :«بعله» ابوجارچی گفت :«من حرفمو پس گرفتم، نه تنها با خیال راحت نمی‌میرم بلکه تنم در گور از دست شما خواهد لرزید» مریدان گفتند: «چرا ای خفن!» پیرنا گفت: «شما با مهارت‌آموزی تنها می‌توانید به کاری آبرومندانه دست یابید و آنچه گفتید جز با پارتی حاصل نشود و اتفاقا تنها چیزی که نمی‌خواهد مهارت است.» مریدان چون این حکمت شنیدند جملگی پوکر فیس ایستاده و هیچ نگفتند و این از کرامات استادنا بود.

نظرات کاربران
کد امنیتی