امتحان کردن هنر نمی‌باشد
شاخ هفته

امتحان کردن هنر نمی‌باشد

نویسنده : سمانه صالحی

من امتحان کردن را هیچ‌وقت دوست نداشتم. این که یک فضای همه جوره تمام را برای یکی مهیا کنی تا اراده‌اش، ایمانش و یا هر چیز دیگری را محک بزنی. ما اگر کمی به هم اطمینان داشتیم؛ اگر همسران ما به هم اعتماد داشتند، اگر یک زن  به مردش اطمینان داشت، هیچ‌وقت برای امتحان کردن با یک هویت دیگر خودش را به مردش نزدیک نمی‌کرد. اگر یک مرد آن قدر به زنش مطمئن بود، هیچ وقت برای امتحان کردن دوست داشتنش برای امتحان کردن غیرت زنش یا بهتر است بگویم برای بر هم زدن احساسات همسرش، تعریف از زن دیگری نمی‌کرد. اگر به فرزندان اعتماد داشتند، یک پسر هیچ وقت، خانه‌ رفیقش صدای بازجویانه مادرش را از تلفن خانه‌ آن‌ها نمی‌شنید. اگر همه به هم اعتماد داشتند، همه به دوست داشتن‌شان اطمینان داشتند، هیچ وقت، هیچ کس از ترس دیگری کاری نمی‌کرد و همه بدون امتحان، بدون کنکور، طبق سوابق طولانی زندگی در کنار هم برای هم قبول می‌شدیم.

آدمیزاد است دیگر! گاه کج می‌رود، خطا می‌کند، حال بیاییم و همان یک‌بار هم امتحانش کنیم که نمی‌شود. اصلا بی‌اعتماد می‌کند آدم‌ها را... من یادم نمی‌آید دیگر هیچ‌وقت آن قدر زود حرف‌ها را باور کرده باشم وآن قدر سریع سورپرایزها را با یک وااا استقبال کرده باشم. از آن دفعه من همیشه ترسیده‌ام؛ که این بار هم یک امتحان است. زود نباید کوتاه بیایم، زود واکنش نشان ندهم و زود منحنی لب‌هایم به نشانه ذوق‌زدگی باز نشود. جدی و خشک یک طرف لب‌هایم را کمی بالا کشانده‌ام و گفتم قشنگ بود؛ اما من نمی‌توانم قبول کنم هر وقت همه چیز خوب پیش می‌رود، همه چیز درست باشد، این‌ها از نظر من علایم مورد امتحان واقع شدن است. 

و عجیب سخت است بین آن همه بخواهی بگویی نه یا دست از پا خطا نکنی، که مبادا اشتباهی رفته باشی. که بعد دیگران از آن طرف قند در دل‌شان آب شود و دست‌هایشان را به هم بکوبند که این همانی ا‌ست که می‌شود رویش حساب باز کرد. این همان عزیزی ا‌ست که خودم بهش اعتماد داشتم. باور کنید سخت است... انسان است؛ تا بیاید هیجاناتش را کنترل کند غرق امتحانات غیر استاندارد شما می‌شود و تصور می‌شود آنچه که نباید. بیایید امتحان نکنیم... و اگر یک جایی یک نفر را بر حسب فطرت انسان بودن‌مان امتحانش کردیم‌، همه‌ آدم بودنش را، کل اخلاقیاتش را و در کل اراده‌اش را بر حسب یک امتحان نسنجید.

انسان است؛ با یک بار امتحان کردنش اعتمادش به همه دود می‌شود و به هوا می‌رود. باور کنید امتحان نهایی هم با آن همه برو و بیایش یک فرجه‌ دیگر دارد، ترمیم معدل دارد، یک فرصت دیگر دارد... به آدم‌های زندگی‌تان فرصت بدهید. باورشان کنید. با یک امتحان که بسنجیدشان دلخور می‌شوند، می‌شکنند‌، بعد درس‌شان را با یکی دیگر بر می‌دارند.

نظرات کاربران
کد امنیتی