با ژن برتر آشنا شوید
شاخ هفته

با ژن برتر آشنا شوید

نویسنده : A_jabbari

طفلی خرد بودم که گفتند دیگر وقتش شده رشته‌ای را انتخاب کنی و بروی دنبال درس و بحث و کار و درآمد و این حرف‌ها... گفتند:«گزینه‌ها متنوع است. ما پیرو علاقه‌مندی تو هستیم! تو خودمختاری که تجربی را انتخاب کنی، ما از آن خانواده‌هایش نیستیم. فشار وارد کردن اصلا از شیوه تربیتی ما به دور است!» فضا چنان فلسفی شد که باور بفرمایید، اصلا من که باشم که بخواهم در مقابل این منطق سینه سپر کنم؟

اما حقیقتش دوراهی ترسیمی روبه‌رویم هم بی‌تاثیر نبود در انتخابم، دوراهی وصف شده یک شاخه‌اش می‌خورد به طرد شدن از حاشیه امن زندگی و دیگری هم حق زندگی و حیات و بقا بود که از تجربی گذر می‌کرد و فهم این قصه که قطعا زندگی بهتر از مرگ است آنچنان گلوکزی مصرف نمی‌کرد. به هرحال ما هم رفتیم دنبال علاقه‌مان.

از آنجا که در ره عشق گاه تلقین لازم است، از جای جای سرزمین حکمرانی دوست و فامیل حتی از نقاط صفر مرزی، منادی ندا می‌داد که: «دکتر کی بودی تو؟» و ما را سر شوق می‌آوردند. جانم برایتان بگوید که گذشت و شد سال کنکور و دیدیم دکترین پشت کنکور همه دارند درس ژنتیک را از برنامه مطالعاتی‌شان حذف می‌کنند! آمدیم خاص باشیم و شاخ شویم و هوش خود را به رخ عالمان دهر بکشیم. نشستیم و خود را سر مبحث ژنتیک هلاک کردیم... هرچه بود، ته ژنتیک را در آوردیم!

خواندیمش و حاصلش شد دانستن اینکه ژن‌ها رسما دو دسته‌اند، یا غالب‌اند یا مغلوب... داروین اصلا خودش هم می‌دانست چه می‌گوید وقتی گفت: «افرادی که از نظر ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری با محیط خود تطابق بیشتری دارند، احتمال بقا و زادآوری‌شان بیشتر است». و تمام... دیگر بنده که از داروین بیشتر حالیم نیست... هست؟

نمودار رشد ما از همان ابتدا هم بنجامین باتنی بود، الان از آن حالت طفل خردی هم خردتر شده‌ایم، کمالات‌مان رو به افول است اصلا. اما خدا بیامرز، استاد بزرگ منش‌مان؛ لامارک از آن زمان‌ها هم کمالاتش سر به فلک می‌کشید. با اینکه بنده خدا معلم زمان کنکورمان خودش را نابود کرد تا در ذهن ما حک کند که نظریه‌ لامارک را حتی جزو نوشته‌های معقول حساب نکنید و هر تست کنکوری نام لامارک را به گرده می‌کشید، ناخوانده گزینه‌ لامارک چرند می‌گوید را برگزینید. اما بنده حس می‌کنم وقتی لامارک در سال ۱۸۰۹ از وراثت صفات اکتسابی حرف زد و ناگه فرمود: «درازی گردن زرافه‌ها به دلیل تلاش مداوم آن‌ها برای رسیدن به برگ درختان بوده و به این ترتیب در هر نسل مقدار کمی به بلندی گردن زرافه‌ها اضافه شده و این صفت به نسل بعد نیز منتقل شده.» به جهان بینی رسیده بود که ما تازه سال ۲۰۱۷ مصداقش را یافتیم و فهمیدیم لامارک آنقدرها هم که معلم می‌گفت حرف غیر منطقی نمی‌زده است! فقط فهمش گاو نر می‌خواسته و مرد کهن!

نظرات کاربران
کد امنیتی