روي‌خط‌زمان!
چگونه زمانمان را مديريت کنيم

روي‌خط‌زمان!

نویسنده :

وجيهه محمدپور مقدم

وقت ندارم، نمي‌شود، اي بابا سرم آن‌قدر شلوغ است که فرصت سر خاراندن هم نيست، آن‌قدر کار و درس ريخته است سرم، که زمان براي نفس کشيدن هم کم ميآورم و... امان از ما آدمها و اين ناليدنمان از وقت نداشتن و زمان کم آوردن! اين وقت و زمان هم شده است، براي ما يک مساله مهم توي زندگيمان، که هميشه از نداشتن آن شاکي هستيم و بعد، همه تنبليها و کم کاريها و حتي عدم موفقيتمان در خيلي کارها را، مياندازيم گردن همين زمان بيچاره، که هميشه کم ميآوريم. اما بايد خدمتتان عارض شوم که اين حناي شما، ديگر براي کسي رنگي ندارد! چون مهارت مديريت زمان را همه ميتوانند به راحتي ياد بگيرند و به کار ببندند. حالا که فرصتي تا سال تحصيلي نداريم، پيشنهاد ميکنيم يک کم، روي مديرت زمان کار کنيد تا از چيزي عقب نمانيد.

باشد براي بعد!
اگر قرار باشد توي يک کار يا اصلا توي زندگيمان موفق باشيم، بايد يک برنامهريزي درست و حسابي بکنيم و براي يک برنامهريزي درست بايد ياد داشته باشيم، چگونه زمان و وقتمان را مديريت کنيم. مهارت مديريت زمان، مجموعهاي از مهارتهايي است که به ما ياد ميدهد، چه جوري از زمان خودمان درست و مؤثر استفاده کنيم، تا بتوانيم رفاه جسمي، روحي، فکري، اقتصادي و فرهنگي خودمان را تأمين کنيم و بعدش افسوس آن را نخوريم. همه ما هميشه، کلي براي زندگيمان تصميم ميگيريم و برنامهريزي ميکنيم، اما بيشتر اوقات، آن چيزهايي را که تصميم ميگيريم را انجام نمي‌دهيم. به همين دليل، هميشه از وقت کم آوردن مي‌ناليم! کارهاي روزانه ما معمولا دو قسمت هستند، کارهايي که از قبل برايشان برنامه‌ريزي کردهايم و يک زمان مشخصي در برنامه روزانه ما دارند و کارهاي فوري و ناگهاني که يکهو اتفاق ميافتند. دليل به هم ريختن برنامه‌هاي ما، همين کارهاي فوري و ناگهاني هستند، که ما فکر مي‌کنيم به دليل استرس ناگهاني بودنشان، بايد همان لحظه انجام شوند. اما اگر منطقي فکر کنيم، خيلي از کارهاي ناگهاني، آن‌قدر ضروري نيستند و ميشود به بعدا موکول شوند. همين تصورات غلط ما، تمام برنامه‌ريزيهاي ما را به هم ميريزد.

چرا وقت کم ميآوريم؟!
اين‌که ما هميشه کمبود وقت داريم، دلايل بسيار زيادي دارد، مهم‌ترين دلايل آن اينها هستند:

1 اولين دليلش اين است که، ما درست و مؤثر و در زمان خودش کار را انجام ندهيم. يعني وقتي قرار است درس بخوانيم همان دو ساعت آن‌قدر بد درس ميخوانيم، که هم زمانش را از دست دادهايم، هم چيزي ياد نگرفتهايم و مجبوريم دوباره وقت بگذاريم. حتما شما هم ديدهايد آدمهايي که، براي يک کار چند ساعت زمان در نظر گرفتهاند، اما آن‌قدر به حواشي کار ميپردازند که خود کار، نصف و نيمه ميماند.

2 معمولا وقتي، مشکل وقت داريم که کارهاي زيادي داشته باشيم. يعني هر کسي، هر کاري را، به ما پيشنهاد داده قبول کردهايم و يا همه کارهايمان را روي هم انباشته کرده باشيم. وقتي يکي فقط درس ميخواند و دست به سياه و سفيد نميزند، ديگر بهانهاي براي زمان نداشتن ندارد. اما وقتي يک نفر، هم بايد کار کند و هم، چند تا پروژه مختلف را انجام دهد هي با کمبود وقت مواجه ميشود.

3 مشکل بعدي اين است که ما، کلا واقعي فکر نميکنيم و همه چيز را تخيلي ميبنديم. يعني وقتي50 تا کار داريم که هر کدام، حداقل 10 ساعت زمان ميبرد، ما کلا 20 ساعت براي همه50 تا کار، در نظر ميگيريم! براي همين هميشه با زمانهايمان مشکل داريم.

چند نکته ساندويچي در باب زمان
وقتي در حالت حواس پرتي و عدم تمرکز و به صورت پراکنده کار ميکنيد، کارتان را به خوبي انجام نخواهيد داد و فقط زمان را از دست دادهايد. اگر بيشتر از توان و انرژي که داريد، کار براي انجام دادن داشته باشيد، نميتوانيد آنها را به موقع و درست انجام دهيد. کارها، از تعهدات ما سرچشمه ميگيرند، اگر هنگام انجام کارهايتان، دچار مشکل ميشويد، تجديد نظري درباره تعهدات خود داشته باشيد و آنهايي که با عقايد شما همسو نيستند را حذف کنيد. قبل از اين‌که کار جديدي را قبول کنيد، در نظر داشته باشيد که بايد زماني براي انجام آن وجود داشته باشد. پس بايد يک سري از کارهاي قبلي خود را حذف کنيد و زماني را، براي کار جديد باز کنيد. وقت کافي نداشتن، به دليل برنامهريزي نادرست است. اين‌که کارهاي زيادي را براي يک زمان در نظر بگيريم، يا براي يک کار، زمان واقعي در نظر نگيريم، از قلم انداختن مراحل يک کار و... همه ميتوانند زمان را کم و کوتاه کنند.

مديريت زمان با چند اصل
اين‌قدر هي نق نزنيد که به همه کارهايتان نميرسيد و هي نگوييد وقت نداريد! چون همين حالا ميگوييم که با اين پيشنهادهايي که ما توي اين ستون ميدهيم، ديگر هيچ بهانهاي براي وقت کم آوردن نداريد. يعني اگر اين چند اصل را رعايت کنيد، ميتوانيد در حد تيم ملي زمانتان را مديريت کنيد و به همه کارهايتان برسيد. اگر اين اتفاق افتاد، دعاي خيرش را نثار روح بچههاي جيم کنيد:

اولويتبندي کنيد

اگر قرار است بتوانيد اختيار زمان را در دست بگيريد، پيشنهاد ميکنيم اول از همه، کارها و برنامههاي خودتان را، خيلي منطقي و با تمرکز، اولويتبندي کنيد. يعني ببينيد کدام کارها انجام دادنشان، ضروريتر است، کدام کارها بازه زماني دارند و اگر انجام نشوند به زيانتان تمام ميشود و کدام کارها اصلا ضرورتي ندارد که انجام شوند.

چند کار را هم‌زمان انجام ندهيد

يک شرط مهم براي مديريت زمان، همين است که شما در يک زمان فقط يک کار را انجام دهيد. يعني اين‌طوري نباشد که بگوييد ساعت 10 تا 12، هم درس بخوانم، هم تلويزيون نگاه کنم، هم ميلهايم را چک کنم، هم تحقيقم را بنويسم. آن وقت هيچ کدامش درست انجام نميشود. آدم‌هاي ناموفق، معمولا در يک زمان، چند کار را با هم انجام ميدهند و نميتوانند، يک کار را کامل و درست انجام دهند. بهتر است در يک زمان فقط به يک کار بپردازيد و روي آن متمرکز شويد و بعد از اتمام آن، کار بعدي را شروع کنيد.

کارها را درست تقسيم کنيد

اگر در هفته 5 بار، به مدت 40 دقيقه درس بخوانيد، خيلي بهتر است، تا اين‌که چند ماه درس نخوانيد و آن وقت در يک هفته 145 هزار ساعت درس بخوانيد! با اين تقسيمبندي به هيچ جايي نميرسيد! بهتر است کارها را طوري زمانبندي کنيد که آهسته و پيوسته باشد، تا هم خسته نشويد و هم درصد موفقيت آن بيشتر شود.

حد و مرز هر کاري را مشخص کنيد

جان ما، کيلويي برنامهريزي نکنيد، که مثلا فردا هم درس ميخوانم، هم ميروم فوتبال، هم کارهاي شرکتمان را انجام ميدهم، هم تحقيق دانشگاهم را کامل ميکنم و... براي هر کاري زمان مشخص يا يک بازه زماني معين، تعريف کنيد. يعني حدود زمان کار را تعيين کنيد و خودتان را مقيد کنيد که در همان بازه زماني کار را تمام کنيد. يادتان باشد حدود زماني هر کاري را واقعي ببينيد نه خيلي باز و نه خيلي فشرده.

کارهاي مانده را کنار بگذاريد

اگر از همين حالا، ميخواهيد بزنيد توي خط مديريت زمان، بهتر است تمام کارهاي مانده گذشته را اگر به ضررتان نيست، جمع کنيد و بگذاريد براي بعد! و هي فکر خودتان را مشغول آنها نکنيد. کارهاي جديد را از همين امروز مديريت کنيد و طوري برنامهريزي کنيد، که کاري عقب نماند. آن وقت به مرور زمان، کارهاي انباشته شده را کم‌کم انجام دهيد.

کارهاي تکراري را پخش نکنيد

براي کارهايي که بايد در روز تکرار شوند يک زمان، مشخص کنيد و زير آن را خط بکشيد، که از آن خارج نشويد. مثلا، اگر قرار است ميلتان را چک کنيد، روزي 100 بار به ايميلتان مراجعه نکنيد تا زمانتان همين‌طور فرت شود! در شبانه روز، فقط يک ساعت مشخص را بگذاريد براي اين کار.

به تعهدتان عمل کنيد

تعداد کارهايي که ما دوست داريم انجام دهيم، خيلي زياد است. اما تعداد کارهايي که ما به آنها تعهد داريم، کم است. اگر ميخواهيد زمان کم نياوريد و فرصت براي همه کارهاي مهمي که براي انجام آنها تعهد داريد، داشته باشيد، دور علاقهتان را خط بکشيد. چون بيشتر آدمهايي که در زندگي موفق نميشوند، به‌خاطر توجه زيادي به علائقشان، زمان براي انجام تعهدات خود، کم آورده‌اند.

نظرات کاربران
کد امنیتی
پربازدیدتریـــن ها
محبوب‌ترین اسباب‌بازی سال 2017 که رقیـب بـازی‌های انـدرویدی است!

#fidget_spinner

٩٦/٠٥/٢٦
هشت قسمت از فصل دوم «شهرزاد» پخش شد اما خاطره قبل تکرار نشد!

تو آن عهدی که با من بسته بودی؟

٩٦/٠٥/٢٦
ذهن زیبا

ذهن زیبا 499

٩٦/٠٥/٢٦
تلگجیم

تلگجیم499

٩٦/٠٥/٢٦
آنتن

بدن‌سازی به سبک جیم!

٩٦/٠٥/٢٦
مینیمال

‏اندر مزایای تعطیلی روز جمعه

٩٦/٠٥/٢٦
درباره مالکان ثروتمند فعلی باشگاه‌های اروپایی چه می‌دانید؟

بریز و بپاش آسیایی‌ها در اروپا!

٩٦/٠٥/٢٦
پایان‌نامه

خیلی مارمولکی!

٩٦/٠٥/٢٦
درباره ناکامی بزرگ «اوسین بولت» در آخرین مسابقه زندگی‌اش

خداحافظی تلخ ابرقهرمان!

٩٦/٠٥/٢٦

اندر مصائب خاص بودن!

٩٦/٠٥/٢٦
شاخ هفته

امتحان کردن هنر نمی‌باشد

٩٦/٠٥/٢٦
شگرد خفن

پسوردتان را پیدا کنید

٩٦/٠٥/٢٦
به بهانه واقعه میرزا اولنگ، موضوع ویژه این‌ هفته دیباچه‌ای است بر درد و غم جانسوز همسایه هم‌خون‌ و فره

از رنج برادر افغانم

٩٦/٠٥/٢٦
ناصرخان آکتور سینما

نکشی ما رو با رکورد‌هات!

٩٦/٠٥/٢٦

جوابی که کسی را ناراحت نکند!

٩٦/٠٥/٢٦
حکایت هفته

اندر حکایت مریدان و جوانی

٩٦/٠٥/٢٦
فتوچاپ

فتوچاپ 499

٩٦/٠٥/٢٦

لحظه نبودنش

٩٦/٠٥/٢٦

علی دایی و باز هم گل

٩٦/٠٥/٢٦
دات کام

هوشمندانه بازی کنید

٩٦/٠٥/٢٦
تبلیغات