مدرسه‌ها‌وا‌شده!
مهرماه هيجان‌انگيز را چگونه شروع کنيم؟

مدرسه‌ها‌وا‌شده!

نویسنده :

خيلي چيزها عوض ميشود تابستان پاييز ميشود، خوردن و خوابيدن و تعطيلات، تعطيل ميشوند. دانشگاه و مدرسه‌ها باز ميشوند، درس و امتحان شروع ميشود و... خلاصه مهر که ميشود، کلي تغييرات توي زندگيمان ايجاد مي‌شود. تغييراتي که ممکن است براي بعضيها افسردگي بياورد، براي بعضيها کسالت و براي بعضيها هم هيجان! وقتي به اين‌جا ميرسيم بايد بيخيال خيلي از کارهايي شويم که توي اين 3 ماه تعطيلي، برايمان عادت شده است و همين هم برايمان سخت است هم کمي ناراحت کننده. اما رو‌به‌رو شدن با شرايط جديد، همان‌قدر که راحت است براي خيليها، سخت ميشود چون ياد ندارند برنامههايشان را خيلي آسان و راحت تغيير دهند! آن وقت تا مدتي با استرس و افسردگي دست و پنجه نرم ميکنند. اگر ميخواهيد شما، جزو دسته هيجان انگيز ماه مهر باشيد، بهتر است مهارت رو‌به‌رو شدن با شرايط جديد را ياد بگيريد.

خداحافظ تنبلي!
مهم نيست که دبيرستاني باشيم يا دانشگاهي، دختر باشيم يا پسر، بالاخره مهر که ميشود، بايد يک تغييراتي توي زندگيمان بدهيم و يک سري عادتهاي رفتاري را کنار بگذاريم و يک سري رفتارهاي جديد را وارد زندگيمان کنيم. ديگر با اجازه شما، نميشود تا لنگ بعد از ظهر خوابيد! يا تا خود سحر فيلم ديد! نميشود بي‌خيال همه چيز، تمام روزهاي هفته را، در تفريح و سرگرمي و يا خيلي مثبت، در کلاس زبان و کامپيوتر گذراند. بلکه بايد دوباره سري به درس و مشق بيندازيم و درس خواندن را هم به برنامه‌هايمان اضافه کنيم. اين تغييرات براي خيليها سخت انجام ميشود! يعني تا بياييم با شرايط جديد خودمان را سازگار کنيم، کلي هم زمان ميبرد هم انرژي. براي اين‌که اين اتفاق نيفتد، بهتر است آهسته و پيوسته عمل کنيم. روانشناسان ميگويند، اگر ميخواهيد برنامههاي زندگيتان را تغييري بدهيد و بتوانيد با شرايط جديد کنار بياييد، نبايد عجله کنيد. بايد اين تغييرات طي يک مدت زمان چند هفتهاي، يا حتي چند ماهه و البته به آهستگي انجام شود، تا هم خودتان اذيت نشويد و هم بهترين عملکرد را داشته باشيد. البته اين براي تغييرات بزرگ است، پس شما جوگير نشويد! چون اين تغييراتي که شما ميخواهيد توي زندگيتان بدهيد، خيلي ريشهاي نيست و بيشتر به اين بر ميگردد که تنبلي را بگذاريد کنار و بتوانيد با شرايط جديد همراه شويد.

چگونه با شرايط جديد کنار بياييم؟
حالا که به سلامتي مهر آمده و شما هم راهي درس و دانشگاه شده‌ايد، بايد خودتان را براي اتفاقات جديد آماده کنيد. شرايط جديد، مثل فصل جديد، برنامههاي جديد، دانشگاه جديد و حتي استادان و هم‌کلاسيهاي جديد، ميتواند هم استرس آور باشد، هم هيجان انگيز و البته هم ميتواند به آدم انرژي و شادي ببخشد، هم ميتواند باعث افسردگي شود. اين تغيير حالتها، بستگي زيادي به خودتان دارد. يعني اگر تصور ذهنيتان از شرايط جديد منفي باشد، افسردگي و استرس ميگيريد، اما اگر احساس کنيد اين تغييرات يک شروع جديد است که ميتواند کلي موفقيت برايتان به همراه داشته باشد، آن وقت هم شاد ميشويد و هم، کلي انرژي به روحتان تزريق کردهايد. اگر فکر کنيد و با خودتان بگوييد: اي بابا دوباره درس و امتحان و بدبختي شروع شد! خب معلوم است که خودتان ناخواسته، ترس، افسردگي و استرس را به وجودتان راه دادهايد! اما در عوض، اگر با خودتان بگوييد آماده شدهايد براي يک سال پر موفقيت و قرار است بشويد نمونه دانشگاه و مدرسه! کلي انرژي وارد روح و روانتان کردهايد، که به شما هم انگيزه ميدهد و هم قدرت رسيدن به خواستههايتان. پس همين اول، با مواجهه با شرايط جديد، آه و ناله نکنيد لطفا!

سلام سال تحصيلي جديد
براي اين‌که بتوانيد توي اين فصل جديد و البته اتفاقات و برنامههاي جديد، هم روح و روانتان را شاد کنيد و هم زندگي بهتري براي خودتان ايجاد کنيد و مثل خيليها افسردگي نگيريد و نميريد! ما فکر ميکنيم، بايد به اين سه نکته طلايي دقت کنيد:

1برنامه‌ريزي جديد
اول از همه براي اين که بتوانيد با شرايط جديد کنار بياييد، بايد يک تغيير اساسي در برنامههاي خودتان بدهيد. يعني خيلي از کارها را از برنامه زندگيتان حذف کنيد. مثل خوابيدن در تمام 24 ساعت و يک سري برنامهها را هم بايد به آن اضافه کنيد، مثل درس و دانشگاه! سعي کنيد قبل از برنامهريزي درسي، اول براي زندگيتان برنامه‌ريزي کنيد يعني درس و دانشگاه را خيلي کلي توي برنامه زندگيتان قرار دهيد تا بتوانيد به آن يک جايگاه درست بدهيد. اين طوري يک نگاه کلي به زندگي داريد و ميتوانيد بفهميد زمانتان را داريد براي چه کارهايي ميگذرانيد. آن وقت ميشود، خيلي از برنامههاي اضافي، مثل هر روز فيلم ديدن، و هر روز گردش رفتن را حذف کنيد و يا توي يک چارچوب مشخص قرار دهيد. بعد، کلي زمان اضافه ميآوريد، که ميشود به کارهاي مهم‌تري بپردازيد. براي برنامهريزي جديد، اول همه کارها و برنامههاي زندگي را ليست کنيد. بعد آنها را بر مبناي اهميت کاري و اهميت زماني اولويت بندي کنيد. آن وقت بريزيدشان توي برنامهتان. سعي کنيد همه چيز را واقعي ببينيد. يعني تصور نکنيد ميتوانيد در هفتههاي اول 20 ساعت در روز درس بخوانيد، يا اين‌که ميتوانيد وقتي تا 2 نيمه شب داريد بازي رايانهاي ميکنيد تا صبح درس بخوانيد. پس در برنامهريزي خود گول‌زني، ممنوع!

2آدمهاي جديد
هر جا برويد چه مدرسه و چه دانشگاه، با تعداد زيادي آدم جديد مواجه ميشويد که يا هم‌کلاسيهاي جديدند يا استاد و معلم جديد. براي بعضيها، رو‌به‌رو شدن با آدمهاي جديد، کمي استرس‌آور است و باعث ايجاد ترس در وجودشان ميشود! که همان اول کار ممکن است اعتماد به نفس خودشان را از دست بدهند و يک سوتي اساسي هم بدهند. به همين دليل پيشنهاد ميکنيم، فقط در اين مواقع (يعني رو به رو شدن با آدمهاي جديد) مثل بچههاي جيم عمل کنيد! چون جيميها، در تنها چيزي که مهارت بسيار زيادي دارند همين مورد است! اول از همه، در مقابل هيچ‌کسي احساس حقارت و کوچکي نکنيد! يعني فکر نکنيد الان اين هم‌کلاسيهاي جديد، خيلي بيشتر از شما حاليشان ميشود! چون آنها هم دقيقا همين فکر را درباره شما ميکنند. پس فکر کنيد شما ويژگيهاي بسيار مثبتي در جمع داريد، که راحت ميتوانيد با همه جور شويد. البته يادتان باشد که اين تصورات، باعث غرور بيجا نشود، که کار را خراب ميکند! بعد سعي کنيد همان اول، با همه هم‌کلاسيها و حتي اساتيد جديد به بهانههاي مختلف، ارتباط کلامي داشته باشيد. سلام کردن و يا پرسيدن نام يکديگر بهترين راهکار است. فقط خيلي زود با هيچ‌کس پسر خاله نشويد و حريم هر کسي را رعايت کنيد. لبخند زدن، مرتب بودن و خوب صحبت کردن را هم اگر به اين ها اضافه کنيد ديگر نور علي نور ميشود. چون احساس خوبي به شما ميدهد، که باعث اعتماد به نفس ميشود.

3 محيط جديد
روز اول مهر، هيچ تصويري براي خودتان از کلاس درس يا حتي مدرسه و دانشگاه جديدتان ايجاد نکنيد. چون از آن‌جا که ما همه آرماني فکر ميکنيم، يک دانشگاه و يا کلاسي را تصور ميکنيم که توي خواب هم پيدا نميشود. آن وقت چون امکان پذير نيست ميخورد توي ذوقمان. وقتي هم وارد کلاس يا مدرسه جديد شديد، هي گير ندهيد و با خودتان غر نزنيد که: اه اين چه کلاسي است! اه اين چه ميزي است! يا چرا در و ديوار دانشگاه اين قدر زشت است؟! اين حرفها، اولين کاري که ميکند اين است که، نميگذارد با مکان جديد ارتباط برقرار کنيد و دچار افسردگي و ترس از محيط ميشويد. پس سعي کنيد مکان جديد را با يک مکان ديگر، که از آن خاطره خوبي داريد و احساس خوبي به شما منتقل ميکند تطبيق کنيد. اين تطبيق، احساس امنيت در مکان جديد را در شما ايجاد ميکند.

نظرات کاربران
کد امنیتی
پربازدیدتریـــن ها
یادداشت

سر‌پل‌ذهاب با «ذال» نوشته می‌شود، نه با «ز» زلزله

٩٦/٠٨/٢٥
تلگجیم

تلگجیم 512

٩٦/٠٨/٢٥
فتوچاپ

فتوچاپ 512

٩٦/٠٨/٢٥
یادداشت

خدمت خالصانه

٩٦/٠٨/٢٥
درباره حضور پرتعداد بازیگران در جایگاه اجرا، به بهانه عبدی‌شو

پا تو کفش من نکن!

٩٦/٠٨/٢٥
پایان نامه

مثلا ما همه مقصریم ...

٩٦/٠٨/٢٥
روایت‌هایی درباره خرده رفتارهای ما در مقایسه با سبک زندگی پیامبر (ص) و امامان‌ معصوم‌مان(ع)

پدران ما و ما

٩٦/٠٨/٢٥
آنتن

جیم بدون نمک!

٩٦/٠٨/٢٥
جارچی

جارچی 512

٩٦/٠٨/٢٥
درباره جایزه‌های ادبی و کتاب سال ایران به بهانه برگزاری اولین دوره جایزه احمد محمود

قلم های مطلا

٩٦/٠٨/٢٥
چهره هفته

سوشا در جستجوي پاتريك

٩٦/٠٨/٢٥
یادداشت

اندر حکمت قیمه و ماست!

٩٦/٠٨/٢٥
حکایت هفته

اندر حکایت مریدان و دقت کردن

٩٦/٠٨/٢٥
شگرد

قبل از فروش گوشی آیفون‌ چه کنیم؟

٩٦/٠٨/٢٥
کافه جهان نما

اراک، دیاری در مسیر جاده ابریشم...

٩٦/٠٨/٢٥
گفت‌و‌گو با حجت الاسلام واعظ موسوی درباره سحر و جادو

سحر و جادو دکان است

٩٦/٠٨/٢٥
مهدی برادران رئیس هیئت فوتبال استان خراسان در گفت و گو با جیم خبر داد

به دنبال حذف ورزشگاه ثامن نیستیم

٩٦/٠٨/٢٥
ذهن زیبا

ذهن زیبا 512

٩٦/٠٨/٢٤
دات کام

ساوند کلاود؛ غنیمتی برای موزیک دوستان

٩٦/٠٨/٢٥
درباره تکنولوژی های پیشرفته و بستر فضای مجازی که می تواند در حوادث غیرمترقبه به کمک مردم بیاید

#تکنولوژی_غیرمترقبه

٩٦/٠٨/٢٥
تبلیغات