بدون شرح هفته
بدون شرح هفته

بدون شرح هفته

نویسنده : سید مصطفی حسینی

آغاز اجرای برجام و برداشته شدن تحریمها تا پایان هفته...

نظرات کاربران
کد امنیتی