دوستت ندارم!
چگونه احساسات خود را بيان کنيم

دوستت ندارم!

نویسنده :

دلتان مي‌خواهد بگوييد دوستش داريد، دوست داريد سرش داد بکشيد و بگوييد ازش متنفريد، مي‌خواهيد به او بفهمانيد از دستش دلخوريد، دلتان مي‌خواهد به او بگوييد از رفتارهايش مي‌ترسيد، نگرانيد و بايد به رويش بياوريد که نگرانش هستيد و... خيلي از احساسات هست که توي دلتان‌گير کرده و دوست داريد آن‌ها را بيان کنيد اما نمي‌توانيد يا خجالت مي‌کشيد، يا ياد نداريد. براي اين که خودتان را خالي کنيد و احساسات‌تان را بيرون بريزيد و از اين همه احساس خفه نشويد و بميريد! بايد دست به کار شويد و فکري براي اين احساس‌هاي دست نخورده خود بکنيد.

احساس‌هاي پنهان
چرا فکر مي‌کنيد همه آدم‌هاي دنيا علم غيب دارند و بايد همين جوري روي هوا احساس‌هاي شما را بفهمند و درک کنند همين تصور اشتباه است که باعث مي‌شود مانند يک آدم‌آهني بايستيد و هيچ عکس‌العملي از خودتان نشان ندهيد، آخر تا به ما نگوييد از فلان صفحه خوش‌تان مي‌آيد يا فلان موضوع را دوست داريد که ما نمي‌توانيم احساس‌تان را درباره جيم بفهميم. تا به مادرتان نگوييد چه‌قدر دوستش داريد يا به برادرتان نگوييد از فلان رفتار و برخوردش ناراحتيد ملت از کجا بفهمند که شما چه جوري احساس مي‌کنيد و... وقتي تبديل مي‌شويد به يک آدم بي‌احساس خيلي از چيزها را از دست مي‌دهيد، وقتي تصور مي‌کنيد که بيان نکردن احساسات نشانه بزرگي آدم است يا نشانه قدرت است براي خودتان مشکل درست مي‌کنيد اين‌ها مهم‌ترين اتفاقاتي است که نتيجه بيان نکردن احساس است:

1 با ابراز نکردن احساس تمام روح و فکر و ذهن خودتان را درگير موضوعات مختلفي مي‌کنيد که با يک بيان ساده مي‌توانيد حلش کنيد. وقتي همکارتان کاري مي‌کند که شما حسابي ناراحت مي‌شويد اما چيزي نمي‌گوييد تا روزها روح و فکرتان درگير آن است و بارها و بارها در گفت‌وگوهاي دروني‌تان با او حرف مي‌زنيد و... آن وقت کلي از وقت مفيد و فرصت‌هاي ارزشمند زندگي‌تان را به خاطر همين فکر و خيال‌ها از دست مي‌دهيد.

2 وقتي ناراحتيد و يا خوشحاليد و آن را به اطرافيانتان ابراز نمي‌کنيد آرامش رواني خودتان را از دست مي‌دهيد و کلي فشارهاي رواني به شما وارد مي‌شود وقتي نمي‌توانيد احساسات خود را بيان کنيد دچار احساس خشم و ناتواني مي‌شويد و همين بيشتر شما را ناراحت مي‌کند و باعث مي‌شود آرامش‌تان مختل شود.

3 آدم‌هايي که احساسات خود را مخفي و پنهان مي‌کنند در رابطه‌هاي خود دچار مشکل مي‌شوند. رابطه آن‌ها با ديگران سرد و لوس مي‌شود آن‌قدر که اطرافيان‌شان ديگر دوست ندارند با آن‌ها رابطه نزديکي داشته باشند و به آدم بي‌احساس و بي‌عاطفه معروف مي‌شوند.

4 شايد فکرش را نکنيد، اما همين بيان نکردن احساسات مي‌تواند باعث قضاوت‌هاي نادرستي بين شما و ديگران بشود. وقتي شما خوشحالي خود را بيان نکنيد ممکن است کلي سوءتفاهم بين شما و نزديکان‌تان ايجاد شود يا ممکن است اصلا يکي از احساسات شما نادرست باشد مثلا وقتي از دست همسرتان دلخوريد به‌خاطر اين‌که تولد شما را فراموش کرده و آن وقت تصور کنيد که اصلا شما را دوست ندارد خودش يک قضاوت نادرست است که دائم شما را آزار مي‌دهد که اگر آن را بيان کنيد از اشتباه در مي‌آييد.
با احساس باشيد

اگر مي‌گوييم ياد بگيريد که احساسات خود را بيان کنيد به‌خاطر اين است که تأثير زيادي روي شکل دادن ارتباطات و روي برخوردهاي شما دارد روابط ما با ديگران زماني کارآمد و مفيد است که ما بتوانيم احساسات و عواطف خود را به درستي ابراز کنيم چون در غير اين صورت تبديل مي‌شويم به يک آدم‌ماشيني که کسي دوست ندارد با او باشد. براي اين‌که ياد بگيريد شما هم عواطف و احساسات خود را بيان کنيد تا هم خودتان کمتر آسيب ببينيد هم ديگران با شما راحت باشند با ما اين چند گام را برداريد:
ابراز احساسات زشت نيست

اگر فکر مي‌کنيد بيان احساسات خوب نيست، زشت است و کار بچه‌ها و يا خانم‌ها است! کاملا در اشتباهيد. اگر سال‌ها پيش زماني، جايي، يک نفر به شما گفته است مرد که گريه نمي‌کند دليل نمي‌شود شما براي هميشه زندگي خود را از گريه کردن محروم کنيد، شايد در آن موقعيت نبايد گريه مي‌کرديد! پس خيلي به تصورات ديگران و اين‌که ممکن است شما را مسخره کنند توجه نکنيد ابراز احساسات نشانه رشد و بزرگي شماست، نه کوچکي و بچگي! در ضمن ابراز نکردن احساسات هم نشانه قدرت نيست، اتفاقا نشانه ناتواني شماست پس خيلي به نداشتن اين مهارت ننازيد!

ازمناسبت‌ها براي ابراز استفاده‌کنيد
اگر قرار است احساسات خود را بيان کنيد لازم نيست حتما يک ساعت سخنراني کنيد، چون روش‌هاي کلامي يکي از روش‌هاي ابراز احساسات است. براي اين‌که احساس خشم، ناراحتي، خوشحالي و دوست داشتن خود را بيان کنيد مي‌توانيد از ابزار غير کلامي هم استفاده کنيد. مثلا لازم نيست براي اين‌که به مادرتان بگوييد دوستش داريد دائم تکرار کنيد که دوستش داريد، چون دفعه سيصدم مي‌زند توي دهان‌تان تا حالش را ببريد! همين که به او احترام بگذاريد، لبخند بزنيد و با او با مهرباني برخورد کنيد کافي است يا اگر مي‌خواهيد به دوست‌تان بگوييد از دستش ناراحتيد نيازي نيست سرتان را بيندازيد پايين و هرچه را از دهان‌تان بيرون مي‌آيد بگوييد يا سر محترم را بکوبانيد توي دهانش، چون فقط مي‌خواهيد خشم‌تان را ابراز کنيد، براي اين جور ابرازها مي‌توانيد از ميميک صورت و نگاه و دست‌هايتان استفاده کنيد، تازه اين روزها ميل و پيامک هم به بازار آماده اما ما توصيه نمي‌کنيم هر چيزي که مستقيما از طرف شما باشد بهتر است.

ابراز احساستان صريح باشد
اگر تصميم داريد از امروز مثلا به پدرتان بگوييد دوستش داريد يا به همکارتان بگوييد که از دستش عصباني هستيد خيلي پشت پرده و پيچيده حرف نزنيد و مقدمه چيني نکنيد، احساس خود را صريح بيان کنيد و مستقيما بگوييد که دوست داريد يا دوست نداريد، ناراحت هستيد و از چي ناراحت هستيد و... اگر واقعا کسي را دوست داريد به او بگوييد که دوستش داريد ابراز احساسات مثبت عشق و محبت را بين آدم زياد مي‌کند. يا وقتي از رفتار زشتي ناراحت هستيد به بقيه نشان دهيد از رفتارشان ناراحت شديد. سکوت و بي‌تفاوتي بدترين کاري است که مي‌توانيد بکنيد و البته با کلي فدايت شويم و قربان روي مبارک هم نمي‌شود به کسي گفت ناراحتم. احساس‌تان را واقعي نشان دهيد نه خيلي شور و پرهيجان و نه خيلي لوس.

درست ابراز احساسات کنيد
از کلمات و جملات و رفتارهاي درستي براي بيان احساسات خود استفاده کنيد، نرويد يقه ملت را بگيريد چون عصباني هستيد و قرار است که احساس تان را بيان کنيد يا نرويد به گردن طرف آويزان شويد چون دوستش داريد و... دقت کنيد که چه جوري و از چه جملاتي استفاده مي‌کنيد. مثلا در جملات خود از ضمير من استفاده کنيد تا ضمير تو. نگوييد تو من را ناراحت کردي، بگوييد من ناراحتم و يا احساس خود را از رفتار ديگران بيان کنيد، نه نسبت به شخصيت طرف. يعني نگوييد من از خود شما ناراحتم، بگوييد من از رفتار شما ناراحتم. هنگام ابراز احساسات حالت و رفتار خود را با جملاتي که مي‌گوييد مطابق کنيد، احساس ناراحتي و غم را با خوشحالي و لبخند بيان نکنيد چون کسي شما را جدي نمي‌گيرد.

جهت اطلاع!
* آن‌قدر ابراز احساسات نکرديد که دانشمندان کره‌اي چند سالي است که دست به کار شده‌اند و روبات‌هايي را مي‌سازند که قادرند احساسات خود را بيان کنند اين موجودات عزيز با حرکات دست و صورت هي از خودشان احساس‌هاي مختلف در مي‌کنند حالا هي شما بنشينيد بگوييد مرد که گريه نمي‌کند!

جهت اطلاع!
* هي با خودتان يک عمر فکر مي‌کرديد اگر احساسات خود را پنهان کنيد و چيزي نگوييد چه با شخصيت‌ايد اما اي دل غافل که تحقيقات نشان داده کساني که در مقابل اتفاق‌ها و حوادث مختلف زندگي‌شان احساسات خود را ابراز مي‌کنند عمر مي‌کنند اين‌قدر! (يعني خيلي زياد) چون اين دوستان با تخليه احساسات خود از نظر جسمي وضعيت بهتري پيدا مي‌کنند بنابراين بيشتر هم عمر مي‌کنند، براي همين اين روزها مي‌گويند ابراز احساسات کن تا عمرش را ببيني!

جهت اطلاع!
* مي‌گويند خنده بر هر درد بي‌درمان دواست حالا ابراز احساسات هم بر هر کلسترولي دواست! يعني فکر نکنيد اين ابراز احساسات فقط به درد ايجاد تداوم ارتباط با اطرافيان مي‌شود، بلکه به درد خيلي چيزهاي ديگر هم مي‌خورد که بيا و ببين! پژوهشگران آريزونا پيدا کرده‌اند که ابراز عشق و محبت به عزيزان، سطح کلسترول خون را مي‌کشد پايين. اين دوستان استدلال کرده‌اند بيان احساسات محبت‌آميز باعث آزاد شدن هورموني در بدن انسان مي‌شود که با استرس مقابله مي‌کند و بعد باعث کاهش کلسترول خون مي‌شود.

نظرات کاربران
کد امنیتی
پربازدیدتریـــن ها
مینیمال

برای «حمل بر خودستایی» سالم کسی هست؟

٩٦/١٠/٢١
چطور امن ترین فیلترشکن های دنیا به همه اطلاعات ما دسترسی دارند؟

#How_VPN_Works?

٩٦/١٠/٢١
شگرد

چند راهکار برای افزایش سرعت اینترنت ‌همراه

٩٦/١٠/٢١
خاطرات گرشاسبی‌بزرگ

10 ساله بودیم وقتی 10 سالگی مد نبود!

٩٦/١٠/٢١
پایان نامه

حل‌کننده کی بودی؟!

٩٦/١٠/٢١
حکایت هفته

اندر حکایت استادنا و ماجرای مرغ و تخم مرغ

٩٦/١٠/٢١
چهره هفته

از کرامات شیخ ما این است...

٩٦/١٠/٢١
یادداشت

در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم

٩٦/١٠/٢١
تلگجیم

تلگجیم 520

٩٦/١٠/٢١
یادداشت

رویاهایم را بلعید!

٩٦/١٠/٢١
ناصرخان اکتور سینما

همه دست‌ها رو دکمه!

٩٦/١٠/٢١
درباره «موج نو» سینمای رومانی که سال‌هاست سهم قابل توجهی از جوایز جشنواره‌ها را به خود اختصاص می‌دهد

تجربه زندگی در کالبد دیگران

٩٦/١٠/٢١
«محسن اسلام‌زاده» مستندسازی که برای دانستن و فهمیدن، به قلب طالبان می‌زند

تنهای تنهای تنها

٩٦/١٠/٢١
آنتن

ماجرای یک آفتابه‌ای‌ها و دو آفتابه‌ای‌ها در جیم!

٩٦/١٠/٢١
یادداشت

نخبه‌کشی سفید

٩٦/١٠/٢١
دات کام

بهترین نقطه آنتن‌دهی wifi کجاست؟

٩٦/١٠/٢١
درباره مهم‌ترین عوامل موفقیت این روزهای استقلال با مربی آلمانی

شفر، شیره!

٩٦/١٠/٢١
نکاتی خواندنی درباره «ویلفردو لئون» که گران‌‍‌‌ترین والیبالیست سال 2017 جهان شد

شاه شیرهای دنیا!

٩٦/١٠/٢١
جارچی

جارچی 520

٩٦/١٠/٢١
جانونی

خوردن به سبک ایرانی- فرانسوی

٩٦/١٠/٢١