روزي روزگاري فرشتگان

روزي روزگاري فرشتگان

نویسنده :

در قرآن براي هر دسته از فرشتگان ماموريت و نقش خاصي ذکر شده‌ است. بيشتر با همان ماموريت‌ها نام‌گذاري شده‌اند.مانند «النازعات» به معني فرشتگانى که جان کافران را به شدت مي‌گيرند. «الصآفات» به معني فرشتگاني که براي اجراي دستورات خدا و اطاعت از او به صف ايستاده‌اند. «الزاجرات» به معني بازدارندگان و منع کنندگان است و به معني فرشتگاني است مانع شياطين هستند. «التاليات»: تلاوت کنندگان .به معني فرشتگاني است که کتاب‌هاي آسماني را بر پيغمبران خدا تلاوت مي‌کنند. «الناشرات» فرشتگاني که آيه هاي الهي را در جهان منتشر مي‌کنند. «الفارقات» فرشتگاني که حق را از باطل جدا مي‌کنند.

نام فرشته وحي را بارها و بارها شنيده‌ايم همان فرشته‌اي که در غار حراء بر حضرت محمد صلي اله عليه و آله نازل شد و پيام پيغمبري را از طرف خداوند براي او آورد. جبرييل مقرب‌ترين و معروف‌ترين فرشته مقرب درگاه الهي است که اصلي‌ترين وظيفه او،‌ رساندن وحي و گفتن آن پيش پيامبران است. نام جبرييل بارها و بارها در قرآن به همراه صفات نيکو و برجسته آمده‌است. حتي جبرئيل در قرآن با نام روح‌القدس خطاب شده که نزد حضرت مريم رفته و کلام خداوند متعال را به او رسانده است. در آيه‌هاي ۹۷ و ۹۸ سوره بقره آمده‌ که دشمني با جبرييل مانند دشمني با خدا است.

ميکاييل فرشته روزي است. وظيفه رساندن روزي و نزول برکات الهي بر بندگان خداوند بر عهده ميکاييل است.

اين کلمه 25 بار در قرآن کريم تکرار شده است که در همه‌جا به معني فرشته نبوده ‌است. «ينزل الملائکةبالروح من أمره على من يشاء من عباده» «نزل به الروح الأمين» «يوم يقوم الروح والملائکة صفا» در روايتي که از امام صادق (ع) آمده ‌است، آن حضرت مي‌فرمايد: «روح فرشته‌اي است بزرگ‌تر از جبرييل و ميکاييل.» در روايتي از ابن‌عباس نقل کرده‌اند که منظور از روح فرشته بزرگي از فرشتگان است.

دو فرشته همراه انسان‌اند که کارهاي نيک و بد او را ثبت مي‌کنند. فرشته ثبت کننده کارهاي بد بر شانه چپ و ديگري بر شانه راست قرار دارد. به اين دو فرشته در قرآن «کرام‌الکاتبين» گفته مي‌شود که به معني دو نويسنده بزرگوار است.

او و يارانش کليد داران بهشت‌اند. فرشتگاني که مامور بشارت دادن به بهشتيان هستند و به آن‌ها مي‌گويند: «درود بر شما باد در برابر آن‌که صبر کرديد پس اينک بهشت نيکو سرانجامى است.» گروهي ديگر حافظان اهل بهشت و تعدادي دربانان بهشت‌اند.

آزمايش کننده اهل قبور

طبق روايتي از امام باقر (ع)، سجل فرشته‌اي است که هاروت و ماروت معروف که کلي داستان داشتند از دستيارانش بوده‌اند. در روايت سجل به عنوان فرشته موکل بر اعمال معرفي شده ‌است.
در ادعيه از فرشتگاني نام برده شده است که خزانه داران باران و رانندگان ابر هستند. هم‌چنين فرشتگاني هستند که مسئول باران‌هاى سخت و رگبارهاى متراکم هستند. فرشته‌اي هم به عنوان خزانه‌دار باد معرفي شده ‌است.

فرشته نويسنده گناهان است.

در دعاها بر فرشتگاني که بدرقه کنندگان دانه‌هاي برف هستند و همراه دانه‌هاي باران به زمين فرود، به طور جداگانه درود فرستاده شده است.

فرشتگاني هستند که مامور و نگهبان کوه‌ها هستند تا از جاي خود حرکت نکنند.

ياران فرشته مرگ هستند. نام آن‌ها را مطمئن هستم بارها در ضرب‌المثل‌هاي فارسي شنيده‌ايد.

فرستادگاني از فرشتگان هستند که با بلا يا نعمت فراوان بر اهل زمين فرود مى‏آيند.

گروهي از فرشتگان که تعدادشان هم کم نيست، مامور حمد و ستايش خداوند هستند. اين فرشته‌ها هميشه خدا را تسبيح مي‌کنند و هرگز خسته نمي‌شوند. عد‌ه‌اي ديگر از فرشته‌ها به طواف کنندگان بيت المعمور معروف هستند.

عزراييل، فرشته مرگ است، قرآن مجيد از اين فرشته به عنوان ملک‌الموت ياد کرده است و مي‌‌فرمايد:» بگو جان شما را فرشتة مرگ که بر شما گمارده شده دريافت مي دارد». براى ملک الموت ياران و دست‌يارانى از ملائکه هم هستند که آن‌ها ارواح را قبض مى‌کنند. همان‌طور که رييس نگهبانان براى خودشان دست‌يارانى دارد و آن‌ها را براى کارهاي مختلف به کار مى‌گيرند.

در روايتي آمده که حضرت ابراهيم(ع) از عزرائيل خواست که خودش را به شکل زماني که روح يک انسان مومن را مي‌گيرد و زماني که روح يک کافر را مي‌گيرد به او نشان بدهد. ظاهر عزائيل براي قبض روح مومن جوانى بود با چهره‌اى زيبا، لباس پاک و زيبا و بويى پاک و طيب و چهره‌اش براي قبض روح يک انسان کافر مردى سياه چهره بود که موهايش راست شده و بوى بسيار بد و لباسى سياه به تن دارد که از بينى او آتش و دود بيرون مى‌آيد. امام صادق (ع) مى‌فرمايد: از ملک‌الموت سوال شد: چگونه در يک لحظه ارواح را قبض مى‌کنى، در حالى که بعضى از آن‌ها در مغرب و بعضى در مشرق است ؟ ملک الموت جواب داد: من اين ارواح راه به خود مى‌خوانم و آن‌ها مرا اجابت مى کنند.

داستان اسرافيل و صور اسرافيل را بارها و بارها در ادبيات و شعرها شنيد‌ه‌ايد. اسرافيل فرشته‌اي است که داراي صور (جمع‌آوري ارواح پس از مرگ آن‌ها) مي‌باشد که به صور اسرافيل معروف است. مي‌گويند روز قيامت او در صور اسرافيل خواهد دميد و اين‌گونه مردگان همگي زنده خواهند شد. نفخ موجودات در قيامت دو بار انجام مي‌گيرد و اسرافيل يک بار با دم خود، همه موجودات را مي‌ميراند و سپس در دم دوم همه را براي حسابرسي قيامت زنده مي‌کند.

اين دو کلمه در آيه102 سوره بقره آمده است (ومانزل على الملکين ببابل هاروت وماروت) اين‌ها دو فرشته‌اي هستند که خداي متعال به شهر بابل فرستاد که به مردم شهر مطالبي آموختند و مردم از آن آموخته‌ها در راه اشتباه استفاده کردند. در ادبيات ايران ماجراي آن‌ها همراه با تخيل و اسطوره، به صورت داستان و شعر درآمده است.

مالک فرشته نگهبان موکل بر آتش جهنم است.اين‌که او موکل جهنم است يعني اين‌که ايشان در آن دنيا به دستور خداوند مي‌توانند يقه‌مارا بگيرند و پرتمان کنند در جهنم و يا اگر خدا خواست ما را از جهنم بيرون بياورند. هم‌چنين در دعاها از فرشتگاني نام آورده شده است که مامور آتش‌اند و فرشتگاني که پاسبان ناميده شده‌اند که چون به ايشان گفته شود که: «او را بگيريد و در غل کشيد و به دوزخ در افکنيد» آن‌ها به شخص گناهکار يک لحظه هم مهلت نمي‌دهند و يک راست به دوزخ مي‌فرستندش!

در دعاها نام او به عنوان فرشته‌اي آ‌مده است که صدايش با صداي رعد و برق شنيده مي‌شود و چون ابر خروشان به‌وسيله او به شنا در آيد شعله‏هاى برق‌ بدرخشد.

نظرات کاربران
کد امنیتی