آدم با جنبه را عشق است!
چگونه انتقاد‌پذير شويم؟!

آدم با جنبه را عشق است!

نویسنده :

اولش همه‌مان مي‌گوييم ما جنبه انتقاد را داريم و از هر نوع نقد و نظر درباره خودمان و کارمان استقبال مي‌کنيم و با گوش و جان مي‌پذيريم. شروع مي‌‌‌‌‌کنيم به شعار دادن که نقد مايه پيشرفت و ارتقا است، انتقاد به پيشبرد کارهاي‌مان کمک مي‌‌کند و... اما خدا نکند يکي درباره ما حرفي بزند هنوز حرفش تمام نشده از جا مي‌‌‌‌‌پريم و مي‌‌‌‌‌خواهيم درسته قورتش بدهيم. آن وقت تازه شروع مي‌‌‌‌‌کنيم به داد و بيداد و چنان حال طرف را مي‌‌‌‌‌گيريم که ديگر پشت دستش را داغ مي‌‌‌‌‌کند که عمرا حرفي نزند! البته دست خودمان نيست خيلي‌هاي‌مان دوست داريم آدم با جنبه و نقدپذيري باشيم اما نمي‌‌‌‌‌دانيم چرا تا دو کلمه انتقاد مي‌‌‌‌‌شنويم قاطي مي‌‌‌‌‌کنيم. براي آن‌که آدم انتقاد پذيري باشيم لازم است کمي ‌‌‌‌‌تمرين کرد.

انتقادهاي به درد بخور!
بايد کمي‌‌‌‌‌واقع بين باشيم و يادمان باشد هر کسي در زندگي‌اش اشتباه مي‌‌‌‌‌کند. اگر باور نداشته باشيم که ممکن است خطا و اشتباه کنيم هيچ وقت نمي‌‌‌‌‌توانيم آدم موفقي بوده و درک درستي از خودمان داشته باشيم. آن وقت دائم از هر انتقادي فرار مي‌‌‌‌‌کنيم. چون فکر نمي‌‌‌‌‌کنيم که ما هم مي‌‌‌‌‌توانيم اشتباه کنيم! وقتي از انتقاد ديگران در حال فرار باشيم در واقع تجربه‌هاي بزرگ آدم‌هاي ديگر را به راحتي از دست داده‌ايم. آدم‌هايي که انتقادپذير نيستند در واقع آدم‌هاي ترسويي هستند! چون مي‌‌‌‌‌ترسند بپذيرند کارشان اشتباه است يا رفتارشان مشکل دارد. آن‌ها باورهاي اشتباهي در مورد خود و کارشان دارند. براي همين اگر انتقاد را بپذيرند مجبورند اين باورهاي ذهني را کنار بگذارند و اين براي‌شان ترس‌آور است. مثلا اگر شما فکر کنيد که در شغل تان آدم بي‌نظيري هستيد و تمام ايده‌ها و حرف‌هاي شما بدون استثنا درست است. با اين ذهنيت زندگي مي‌‌‌‌‌کنيد. آن وقت اگر يکي بيايد حرفي درباره کار شما بزند يا بگويد شما در فلان مورد اشتباه کرده‌ايد، به سرعت به هم مي‌‌‌‌‌ريزيد. چون حاضر نيستيد تمام تصورات ذهني درباره خود را به هم بريزيد و قبول کنيد ممکن است شما هم اشتباه کرده باشيد. آدم‌هاي انتقاد پذير در واقع به خودشان کمک مي‌‌‌‌‌کنند تا سريع‌تر به هدف‌هاي‌شان برسند. اين افراد تصور ذهني مثبتي در اطرافيان نسبت به خود ايجاد مي‌‌‌‌‌کنند و ديگران آن‌ها را دوست دارند و در کارها و برنامه‌هاي‌شان از آن‌ها حمايت مي‌‌‌‌‌کنند. آن‌ها دشمنان کمتري دارند و کمتر از ديگران هم اشتباهات بزرگ مي‌‌‌‌‌کنند. انتقادپذيرها شخصيت رشد يافته‌تري دارند و کمتر دچار شکست مي‌‌‌‌‌شوند. درست است که گاهي انتقادها منصفانه نيست اما هميشه انتقاد کمک مي‌‌‌‌‌کند رفتار يا کارهاي‌تان را اصلاح کنيد و در کارتان پيشرفت کنيد.

تمريناتي براي پذيرش انتقاد
درست است که شنيدن انتقاد تلخ و پذيرفتن آن مشکل است اما اگر بتوانيد رفتارهاي خود را در برابر انتقادهاي ديگران مديريت کنيد مي‌‌‌‌‌توانيد انتقادها را بپذيريد. فراموش نکنيد اگر تصميم داريد بر روحيه انتقاد پذيري خود کار کنيد و آدم با جنبه‌تري شويد نمي‌‌‌‌‌توانيد شب بخوابيد و صبح بگوييد از اين لحظه من به يک انتقاد‌پذير حرفه‌اي تبديل شده‌ام بلکه بايد رفتارها و برخوردهاي خودتان را اصلاح کنيد. براي اين کار هم نياز به تمرين داريد.

در برابر انتقاد موضع نگيريد
از روش‌هاي دفاعي استفاده نکنيد و در برابر يک انتقاد موضع نگيريد. تا يک نفر مي‌‌‌‌‌آيد نظري مي‌‌‌‌‌دهد نپريد به سرش و داد و بيداد راه نيندازيد. سر منتقد بدبخت داد نزنيد و زود حرفش را رد نکنيد و جبهه نگيريد که تو اشتباه مي‌‌‌‌‌کني، اين طوري نيست، من خودم بهتر مي‌‌‌‌‌دانم چه کار مي‌‌‌‌‌کنم و... قبل از هر چيز به اين فکر کنيد که ممکن است در حرف هاي او واقعيتي وجود داشته باشد که مي‌‌‌‌‌تواند به رشد و پيشرفت من کمک کند. اين تصور که همه از سر دشمني دارند از شما انتقاد مي‌‌‌‌‌کنند را بيرون بيندازيد. وقتي تصور ذهني خود را از انتقاد عوض کنيد بهتر انتقاد را مي‌‌‌‌‌پذيريد.

صلاحيت منتقد را زير سوال نبريد
جان ما اگر قرار نيست انتقادي را بپذيريد و نمي‌‌‌‌‌خواهيد اشتباهات خود را قبول کنيد حداقل منتقد بيچاره را با خاک يکسان و شرايط را برعکس نکنيد. يعني به خاطر يک انتقاد کوچک، صلاحيت وجودي و ذاتي طرف، براي قضاوت را زير سوال نبريد و نگوييد عجيب نيست که تو چنين حرفي مي‌‌‌‌‌زني چون خودت آدم بدبيني هستي يا چون خودت اين کار را بلد نيستي داري از من ايراد مي‌‌‌‌‌گيري تو اصلا کلا خودت مشکل داري يا لطفا نگوييد تو اول برو رفتار خودت را اصلاح کن بعد بيا در مورد کار من نظر بده و...

مسئوليت رفتار خود را بپذيريد
وقتي داريد انتقادي را مي‌‌‌‌‌شنويد مسئوليت رفتار يا کارهاي خود را به گردن ديگران نيندازيد و سعي کنيد خودتان مسئوليت آن‌را و بهانه نياوريد اگر فلاني اين جوري رفتار مي‌‌‌‌‌کرد خب من هم بهتر رفتار مي‌‌‌‌‌کردم يا اگر فلاني کارش را درست انجام داده بود خب من هم اشتباه نمي‌‌‌‌‌کردم و... تقصير را به گردن ديگران نيندازيد و شجاعانه قبول کنيد اشتباه کرده‌ايد.

از انتقاد فرار نکنيد
وقتي داريد انتقادي را مي‌‌‌‌‌شنويد هرگز سريع عذرخواهي نکنيد و وسط انتقاد طرف مقابل‌تان هي نگوييد حق با شماست، ببخشيد، ببخشيد! يا سريع حرف را عوض نکنيد يا آن‌قدر موضوع صحبت را کش ندهيد که بخواهيد همان لحظه جواب و توضيح دهيد چرا فلان رفتار را انجام داده‌ايد يا فلان کار را انجام نداده‌ايد. اين رفتارها راه مناسبي براي فرار از شنيدن انتقادات ديگران نيست. يا بلافاصله به انتقاد از واکنش و برخورد او نپردازيد مثلا نگوييد تو اين جوري فکر مي‌‌‌‌‌کني، لابد خيلي حساس هستي و...

انتقاد را به شوخي نگيريد
چي مي‌‌‌‌‌گي! واقعا اين طوريه؟! باورم نمي‌‌‌‌‌شه! انتقاد را به شوخي و مسخره نگيريد. وقتي يک نفر دارد از شما انتقاد مي‌‌‌‌‌کند سعي نکنيد با شوخي و مسخره کردن حل و فصلش کنيد. چون با اين کارتان به منتقد بي‌احترامي‌‌‌‌‌ کرده‌ايد و تازه هيچ نتيجه‌اي هم از انتقادي که به شما شده است به دست نمي‌‌‌‌‌آيد.

در برابر انتقاد موضع نگيريد
موقع تحليل انتقاد به دنبال کشف خصومت شخصي منتقد با خودتان نباشيد. هي با خود فکر نکنيد اين چه پدر کشتگي با من داشت که از من انتقاد مي‌‌‌‌‌کند! در عوض دنبال انگيزه‌هاي ديگري باشيد مثل اين که اين‌کار برايش مهم است و دوست دارد بهتر انجام شود يا شما را دوست دارد و نمي‌‌‌‌‌خواهد رفتارتان اشتباه باشد.

با انتقاد متعادل برخورد کنيد
به هر انتقادي به صورت يک فاجعه نگاه نکنيد. نقد را نه براي خودتان بزرگش کنيد و نه کوچک، آن‌را همان‌طور که هست بپذيريد. قرار نيست آن‌قدر بزرگ شود که آن را به همه زندگي‌تان تعميم دهيد و بي‌جنبه بازي در بياوريد و هي خودتان را محکوم کنيد يا آن‌قدر کوچکش کنيد که به آن توجه و بي‌خيالش شويد.

در برابر يک منتقد
1 اولش فقط سکوت کنيد و هي توي حرف منتقد نپريد و تنها به حرف‌هاي انتقاد کننده گوش دهيد.

2 با رفتار و حرکات خود نشان دهيد انتقاد را مي‌‌‌‌‌پذيريد و حاضريد به حرف‌هاي منتقد گوش کنيد. از چشم‌ها و دست‌هاي‌تان کمک بگيريد.

3 انتقاد را کامل به ذهن بسپاريد تا بعدا بتوانيد آن‌را مرور کنيد و نکات مهم و ارزشمندش را برداشت کنيد و بتوانيد تصميم درستي در مورد آن بگيريد.

4 با منتقد همراه شويد از او راهکار بخواهيد و با او در مورد بهتر شدن کار گفت‌وگو کنيد.

5 اگر به نظرتان انتقاد منصفانه نيامد بعد از تمام شدن حرف منتقد، آن‌را مطرح کنيد البته سعي کنيد موضع نگيريد و عجله نکنيد و فقط دليل‌هاي منطقي براي او بياوريد و البته سعي نکنيد توجيه‌اش کنيد.

6 اگر مي‌‌‌‌‌دانيد اشتباهي انجام داده‌ايد آن‌را بپذيريد و از انتقاد کننده عذرخواهي کنيد. البته نبايد اين عذرخواهي مداوم و طولاني شود چون اثر خود را از دست مي‌‌‌‌‌دهد. با رفتارتان نشان دهيد که حتما از اين انتقاد استفاده مي‌‌‌‌‌کنيد.

7 از کساني که به شما انتقاد مي‌‌‌‌‌کنند تشکر کنيد چون آن‌ها با نقدهاي خود، به شما بزرگ‌ترين کمک را در رسيدن به اهداف‌تان مي‌‌‌‌‌کنند.

نظرات کاربران
کد امنیتی
پربازدیدتریـــن ها
یادداشت

ماجرای بهار به روایت مترو

٩٦/١٢/٢٤
یادداشت

دور حوض فیروزه‌ای، زیر درخت خرمالو

٩٦/١٢/٢٤
یک بسته متنوع از کتاب‌ها و سریال‌های جدیدی که نوروز شما را می‌سازد

هر روزتان نوروز، نوروزتان با کتاب و سریال

٩٦/١٢/٢٤
پایان نامه

ما شاد و خوشحالیم

٩٦/١٢/٢٤
یادداشت

بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب

٩٦/١٢/٢٤
اگر بخواهیم سقوط‌ها، زلزله‌ها و بلاهای امسال را نادیده بگیریم باید از جوان‌هایی بگوییم که بیشتر خبرهای

جوانان مدل ۹۶

٩٦/١٢/٢٤

سال جوونا

٩٦/١٢/٢٤

5قاب ماندگار 96

٩٦/١٢/٢٤
شگرد

عکس‌های خوب خوب بگیرید

٩٦/١٢/٢٤
دات کام

در تعطیلات عید، قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شوید

٩٦/١٢/٢٤

سال خوبی نبود اما ما خوب بودیم...

٩٦/١٢/٢٤
یادداشت

واقعا عید را جشن می‌گیرید؟!

٩٦/١٢/٢٤
یادداشت

شما رُفوزه شدی

٩٦/١٢/٢٤
مینیمال

رسم اصیل ایرانی را فراموش نکنید

٩٦/١٢/٢٤
شگفت انگیزترین اتفاقات ورزش ایران و جهان در سال 96 به انتخاب جیم

اتفاقات چشم گردکن!

٩٦/١٢/٢٤
جنجال‌آفرین‌ترین (!) ورزشکاران امسال چه کسانی بودند؟

از آقای گل تا خواهران ووشوکار

٩٦/١٢/٢٤
یادداشت

عیده که عیده...

٩٦/١٢/٢٤
آدم‌ها و چیزهایی که سال 96 از این رو به آن رو شدند

برگشت به زندگی

٩٦/١٢/٢٤
وقتی امسال از بودن یک سری چیزها در یک جاهایی، شاخ‌ در آوردیم

واقعا تو چرا این‌جایی؟

٩٦/١٢/٢٤
درباره استارتاپ‌ها و خدمات‌دهنده‌های ایرانی کــــه امسال طعم دیگری به زندگی‌ ایرانی‌ها دادند

#سال_خدمات_اینترنتی

٩٦/١٢/٢٤