چهره هفته 572
چهره هفته

چهره هفته 572

نویسنده : مصطفی صاحبی

فرهاد مجیدی

بازی

می‌شد برود برای هوهو بازی

با فوت به تیم ملی زو بازی!

آن فوت، مفید بود اما صد حیف

یک فوت نکرد و کرد پررو بازی

 

 

فوتبال

آسان و بدون دردسر چون سوت است

با فوت نگویند که ایشان شوت است

عمریست که فوت می‌کند زیرا که

این واژه فوتبال نصفش فوت است

 

 

شاخ

مامور پلیس، شاخ شمشاد گرفت

از کار پلیس، شاخ ایراد گرفت

فرهاد که فیلم می‌گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه فیلم فرهاد گرفت!

 

 

گل

سهل است کنون به آسمان پل بزنی

یک دفعه رها شوی سپس خُل بزنی

مامور پلیس نیت خیری داشت

می‌خواسته در زمین فقط گل بزنی

نظرات کاربران
کد امنیتی