Notice: Memcache::pconnect(): Server localhost (tcp 11211) failed with: Connection refused (111) in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 42 Warning: Memcache::pconnect(): Can't connect to localhost:11211, Connection refused (111) in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 42 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 72 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 75 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 95 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 98 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 33 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 36 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 49 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 52 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 65 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 68 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/comment.php on line 36 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/comment.php on line 39 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/most_seen.php on line 45 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/most_seen.php on line 48 جیم - پشت آن کوه بلند. www.jeem.ir
پشت آن کوه بلند.
تو رهایی

پشت آن کوه بلند.

نویسنده : Amir_pazhman

من تو را می‌دیدم
در آن دشت بزرگ
پشت آن کوه بلند
نزدیک به آن چشمه سرد
اما
اما تو هم مرا دیدی؟
در این رنج عذاب
در این غصه و غم
در این مسیر نا‌مسیر رسیدن به تو، افکار تو
تو رهایی
رها‌تر از باد و زمان
رهاتر از رود روان
رها‌تر از خود واژه رها
حبس تو نا‌ممکن است ای عزیز
حبس نمیکنم تو را در قلبم
ز دور
می‌بینم تو را دلگرمم
به همین دیدن تو عشق می‌ورزم
افتخاریست که در قامت دلقک باشم
و هر روز لبخندی بر‌لب باشم.
من تو را می‌دیدم
در آن دشت بزرگ
پشت آن کوه بلند
نزدیک به آن چشمه سرد

برچسب ها
درباره نویسنده
نظرات کاربران
کد امنیتی