تو یک نوجوانی
نوجوانی کن!

تو یک نوجوانی

نویسنده : kimia_ka_

اگر تو یک نوجوانی که این را می‌خوانی، یادت باشد که تو یک نوجوانی.

یادت باشد که حق داری یک آهنگ را هزاران بار گوش دهی.

تو حق داری زیرباران بی‌دلیل بخندی، برقصی، شادی‌کنی.

تو حق داری باور‌هایی را داشته‌باشی که هیچکس به آن باور ندارد. مثل آرزویی که زیر باران گفته می‌شود.

تو حق داری پاییز را بیشتر از همه‌ فصل‌ها دوست داشته‌باشی.

تو حق داری عاشق کلی عروسک باشی.

من بهت حق می‌دهم

این مهم نیست اگر نوجوانی‌کردن تو را به سخره بگیرند.

این مهم است که تو فقط یک‌بار می‌توانی نوجوانی کنی

پس اگر تو یک نوجوانی که داری این را می‌خوانی، فقط یادت نرود که تو یک  نوجوانی... 

برچسب ها
درباره نویسنده
نظرات کاربران
کد امنیتی