«قدر» را بايد قدر دانست!

«قدر» را بايد قدر دانست!

نویسنده : فائزه اعتمادی راد
لیالی قدر هنگام بزم است و عطا و زمان عشق و دعا. شب‌های قدر، فرصتی است تا انسان به خود بيايد، قفس تن را بگشاید و روح را در فضایی معطر و نورانی به پرواز درآورد.
لیالی قدر، فرصتی است تا آدمی براي تحقق آينده‌اي بهتر و پربركت تر بكوشد وقبل ازاین که جسم او به مقام حسرت و ندامت برسد، روح خویش را روانه آسمان كند و اجازه ندهد خواب غفلت او را برباید و چرب و شیرین و زر و زیوردنياي فاني، چشم دلش را کور کند!
به بهانه فرارسيدن شب هاي نوراني قدر مروري مي كنيم بر فضايل و ويژگي هاي اين شب ها تا خاطرمان بماند، «قدر» را بايد قدر دانست!
-
درک شب قدر
زراره از امام صادق(ع) نقل مي کند که از پيامبر در سرزمين منا درباره شب قدر سؤال کردند. آن حضرت داخل مسجد شب و در برابر جمعيت طي خطابه اي، بعد از ستايش خداوند، فرمودند:«من نيز به جزئيات آن آگاه نيستم، ولي بدانيد که هرکس ماه رمضان را دريابد و تندرست باشد و روزها را روزه بگيرد و شب ها را به دعا بايستد و مواظب نمازش باشد و به سوي نمازجمعه بشتابد و در اين حال عيد فطر را درک کند، شب قدر را درک خواهد کرد و به پاداش پروردگار نائل مي‌شود.»
-
قلب ماه رمضان
شب هاي قدر قلب ماه پربركت رمضان و فرصتي است براي بازگشتن به سوي حضرت حق و توبه کردن از گناهان و طي‌كردن راه درست. شب قدر، فرصتي است براي پاک کردن ظاهر و باطن از هرگونه آلودگي. شب قدر شب زاري و سبک شدن روح از بار گناهان و فرصتي دوباره براي اظهار شرمساري و پشيماني از گذشته ها است. مبادا اين فرصت را از دست بدهيم و دراين شب روحاني، از امور معنوي غافل شويم. مبادا شب قدر بگذرد و ما همچنان غرق در ناپاکي ها باقي بمانيم و خود را از زندان گناهان به معراج پاکي و وارستگي نرسانيم. مبادا شب نماز و تلاوت بگذرد و ما از برکات اين لحظه هاي شکوهمند و شيرين بي نصيب بمانيم. دعا براي فرج امام زمان (ع) را نيز از خاطر نبريم كه صد البته گشايش در اموراست!
-
شب قدر، شب نزول قرآن، ملائكه و آزادي روح
برخي از زمان ها و مکان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. شب قدر نيز از اين قبيل است!
شب قدر، شب تعيين سرنوشت، آزادي روح، فرود آمدن فرشتگان و فرو فرستادن قرآن است. در قدر و منزلت شب قدر، همين بس که به تصريح قرآن کريم، اين شب از هراز ماه برتر است؛ «لَيلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر!»
زيرا حوادث مهمي در اين شب رخ داده است. از جمله اين رويدادها، نزول قرآن است که خداوند درباره آن مي فرمايد: «ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم.»
از ديگر ويژگي‌هاي مهم شب قدر فرودآمدن فرشتگان آسمان برامام وحجت خداست. براساس روايات متعدد ومعتبرشب قدربه زمان پيامبراکرم(ص)اختصاص ندارد؛ بلکه هر سال تکرارمي شود و درآن شب، فرشتگان الهي برقلب امام فرودمي‌آيند و آنچه خداوند فرمان داده است با او درميان مي گذارند.
ديگر اينكه شب قدر، شب آزادي روح آدمي است. انسان درتمام لحظات زندگي‍‌اش هدف وسوسه‌ها است. دام هاي گوناگون شياطين و وسوسه نفس امّاره هميشه بر دست و پاي روحش تنيده شده و مجال پرواز و رهايي از آن کمتر وجود دارد. اما خدا اراده کرده که در شب قدر اين سلطه و سيطره را از شياطين بگيرد و براي بندگاني که به او روي آورده اند، فرصت عروج فراهم آورد.
و همينطور تعيين سرنوشت آدمي در اين شب، كه حوادث و امور نيک و بد سال آينده انسان، تعيين مي شود و سرنوشت سال آينده او در آن شب رقم مي خورد. او ابزاري در اختيار دارد که مي تواند با استفاده از آن در اين شب، سرنوشت خود را تا حدّي تعيين کند و بانيت خالص باعث بهبود آن شود، همين مسئله است که شناخت و بهره گيري از«شب قدر» را ضروري مي سازد. بدون شک، آن ابزار چيزي جز دعا نيست!
-
شب قدر کدام شب است؟
در اين که «شب قدر» در ماه رمضان است ترديدي نيست، ولي در اين که کدام شب از شب هاي ماه رمضان است نظر مفسران گوناگون است. آنچه مشهورومعروف است اين است که شب قدردردهه آخرماه رمضان وشب بيستم ويکم يا بيست وسوم است. از اين رودرروايتي مي خوانيم که دردهه آخر ماه مبارک،پيامبر(ص) تمام شب ها را احيا مي داشت و مشغول عبادت بود. درروايتي ازامام صادق(ع) نقل شده که فرمودند:«سنجش مقدّرات در شب نوزدهم، استوار کردن آن در شب بيست و يکم، وامضاي آن درشب بيست وسوم است.» فردي که در اين شب به دعا و نيايش مي پردازد وبا تفکروانديشه ومدد الهي، ازاين فرصت گرانبها استفاده مي كند، مي تواند فصل جديدي درزندگي خود بيافريند. اين فرصت ها در تمامي لحظه هاي زندگي وجود دارد، اما دراين شب بيشتروپررنگ تراست. شايد رابطه نزول قرآن وشب قدر، اين باشد که انسان با تأمل و درس گرفتن ازقرآن ميتواند درزندگي خويش تحوّل‌هاي شگرف بيافريند و چه بسيارانسان ها که سرنوشت شان با شنيدن يک آيه تغييراساسي يافته است.
-
شب قدر، زمينه مناسب براي انقلاب دروني
شب قدر، بهترين فرصت براي آشتي باخدا وبازگشت به سوي حق تعالي و زمينه مناسبي براي ايجاد انقلاب وتحول دروني درانسان است؛ چراکه هرانقلابي چه دربيرون وچه دردرون، نيازمند زمينه مناسب و رفع موانع است و شب هاي مبارک وپر بركت قدرومحافل احيا، فرصت مناسبي براي اين انقلاب است. شناخت صحيح خدا، دين، دنيا، معادوعميق ترشدن ايمان قلبي ازپيش نيازهاي اين انقلاب است که درشب قدر، وماه مبارک رمضان مهيااست. ازسوي ديگر، بالاترين مانع براي انقلاب درون، وسوسه هاي شيطاني و نفس امّاره مي باشد که خوشبختانه در اين شب مبارک، راه بر آن ها بسته است.
-
توبه و طهارت باطني در شب قدر
از عوامل مهمِ تطهير باطن، توبه است که گناهان وموانع تقرب وپيوستن انسان به خداوند را ازميان مي برد وآيينه دل را براي تابش نورايمان ومحبت حق پاك وشفاف مي کند.  پس طهارت ازگناه، با توبه واستغفاروبارش باران رحمت حق ومغفرت اوحاصل مي‌شود، مقدمه نزديک شدن به خداوند است؛ زيرا با توبه و زدودن آلايش وظلمت گناه است که انسان شايسته تقرب به حق مي‌شود.به تحقيق شب قدر بهترين فرصت براي اين کار است. قرآن کريم دراين باره مي فرمايد: «همانا خداوند توبه کنندگان و پاکيزگان را دوست مي دارد» و در جاي ديگر مي فرمايد: «هر کس کار زشتي کند يا به خويش ستم روا دارد، آنگاه از خداوند طلب آمرزش کند، خدا را آمرزنده و مهربان مي يابد»
اميد است دراين شب هاي نوراني و پرخير و بركت، بتوانيم به بهترين نحو به دعا و نيايش بپردازيم و اين فرصت الهي را غنيمت شمريم. قبل از هر چيز دعا براي سلامتي و فرج امام زمان را از خاطرنبريم كه صد البته گشايش امورمان درآن است!
ان شاالله همه ما مورد لطف خداوند قرار گرفته و بهترين ها در تقدير روزهاي پيش رو برايمان مقدر شود.
برچسب ها
درباره نویسنده
نظرات کاربران
کد امنیتی
نیما خان حقیقی
نیما خان حقیقی
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
ممنون. لذت بردم
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
خواهش میکنم، التماس دعا
رفیعه
رفیعه
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
چ کامل بود!دستت مغسی=)
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
ممنوووون رفيعه جانم :) التماس دعا
hadi_ghanbari
hadi_ghanbari
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
ممنون. اگر فقط به یکی از توصیه ها و جملات بالا با دل پاک عمل کنیم, حقا که رستگاریم..
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
ان شالله بتونیم :) التماس دعا
sjalal
sjalal
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
اگر همه شب ها قدر بودی،شب قدر بی قدر بودی.
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
بسیار عالی ممنون :) التماس دعا
بهمن بهمنی
بهمن بهمنی
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
شب قدر ، شبیه که تو قالب کلمه نمی گنجه که بشه تعریفش کرد ! فقط باید قدرش رو دونست ! :) ممنون
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
درست میفرمائید همینطوره ان شالله اونطور که باید استفادشو ببریم :) التماس دعا
آتی
آتی
٩٤/٠٤/١٤
٠
٠
ممنون فاطمه جون فیض بردیم ......
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
خوشحالم که مورد پسندت واقع شده آتی جون :) فائزه ام ؛) التماس دعا
فاطمه خانووم
فاطمه خانووم
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
التماس دعا:)
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
محتاجم بدعا فاطمه خانوم گل :*
admin
admin
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
ممنون از مطلب آموزنده و خوب شما :)
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٥
٠
٠
خواهش میکنم، ممنون از حضورتون :) التماس دعا
fatemeh _t
fatemeh _t
٩٤/٠٤/١٧
٠
٠
ممنون بابت مطلب خوبت فائزه جان، التماس دعا(:
f_etemadi
f_etemadi
٩٤/٠٤/١٧
٠
٠
ممنون که خوندی فاطمه جون :)
پربازدیدتریـــن ها
از صدا و سیمای میلی تا بی تفاوتی زنان

من به این سکوت معترضم!

٩٧/٠٢/٢٥
لبخندش... چشمانش...

عشق پشت چراغ قرمز

٩٧/٠٢/٢٦
شعری سروده خودم

تمام خانه‌ای که پریشان گشت

٩٧/٠٢/٢٥
تمامی متن‌های زیر شایعه هستند و قطعا واقعی نیستند! (خیابانی_طور!)

شایعات الشایدات!

٩٧/٠٢/٢٦
به نام...

آب در کوزه و ما تشنه لبان

٩٧/٠٢/٢٧
اثر جدید مانی حقیقی

درباره فیلم خوک

٩٧/٠٢/٢٤
هزار بار نوشتم

ردپای قلم

٩٧/٠٢/٢٤
راهنمای دستیابی به فیلم های خوب

چطور فیلم خوب ببینیم؟

٩٧/٠٢/٢٧
شعری سروده خودم

انقلاب سفید

٩٧/٠٢/٣٠
خودمان هم به خودمان رحم نمی کنیم

غصه ای که قصه شده است

٩٧/٠٢/٢٦
این بزرگترین آرزویم بود

سرعت ثانیه های زندگی

٩٧/٠٢/٢٥
یاد تو را بسیار کنم

سه سخن رمضانه

٩٧/٠٢/٢٩
امنیت مانع پیشرفتتان نشود

ناحیه امن

٩٧/٠٢/٢٤
اقیانوس آرام

سال هاست…

٩٧/٠٢/٢٦
گاهی دلتنگ می شوی

تنهایی آنقدرها هم بد نیست

٩٧/٠٢/٢٧
شعری سروده خودم

خورشید هشتم

٩٧/٠٢/٣٠
شعری سروده خودم

خیال بودنت

٩٧/٠٢/٣٠
این بیماری لاعلاج

یخچال گردی چیست؟

٩٧/٠٢/٣٠
انشای یک دانش آموز دبستانی درباره ازدواج

غلط کردی!

٩٧/٠٢/٣١
حکایت تلگرام و سروش

نامادری!

٩٧/٠٢/٣٠