Notice: Memcache::pconnect(): Server localhost (tcp 11211) failed with: Connection refused (111) in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 42 Warning: Memcache::pconnect(): Can't connect to localhost:11211, Connection refused (111) in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 42 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 72 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 75 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 95 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/1.php on line 98 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 33 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 36 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 49 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 52 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 65 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/footer.php on line 68 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/comment.php on line 36 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/comment.php on line 39 Warning: Memcache::get(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/most_seen.php on line 45 Warning: Memcache::set(): No servers added to memcache connection in /home/jeem/domains/jeem.ir/public_html/php/most_seen.php on line 48 جیم - الکی مثلا ما گداییم! www.jeem.ir
الکی مثلا ما گداییم!
قالپاقی ها تکدی گری کردند و نتیجه اش را هم دیدند!

الکی مثلا ما گداییم!

نویسنده : قالپاقی ها

محمد ناصر صنعي- محمد حسين کلد بوي

عکاس:علیرضا خورسندی

از روز اول ميدانستيم که گزارش سختي پيش رویمان هست پس با يک هماهنگي مناسب رفتيم ترمينال و قرار گذاشتيم که نقش يک مسافر را داشته باشيم که تمام پول و دارايي‌اش را دزديدند و هزينه بليط برگشت به شهرشان را ندارد و از مردم کمک می‌خواهد.

 

|| از مسجد محل کمک بگيريد

از چهرش پيدا بود که فردي خوش برخورد است. وقتي گزارشگر ما بهش نزديک شد و درخواستش را مطرح کرد با خونسردي کامل به حرفایش گوش کرد و بعد از چند دقيقه به سمت مسجدي که در آن نزديکي‌ها بود اشاره کرد.

چند قدمي که از هم جدا شدند به سمت مرد رفتم و پس از توضيح دادن ماجرا چند سوال پرسيدم

+ چرا به صورت نقدي کمک نکرديد؟

- من اينجا زياد رفت و آمد دارم از اين جور افراد زياد ميبينم و با پرسيدن چند سوال فهميدم که داره دروغ ميگه و نيازمند نيست.

+ اگه واقعا براي کسي همچين مشکلي پيش بياد و از شما طلب کمک کنه چه کاري انجام ميديد؟

- مسافراي زيادي هستند که مشکلاتي مشابه اين قضيه دارند معمولا آنهارا به مسجد و نزد امام جماعت ميبرم چون در آنجا طرحي براي مسافرين در راه مانده وجود دارد که ميتوانند بليط برگشت خودشان را به شهر تهيه کنند.

+ چرا به اين گونه افراد به صورت نقدي کمک نميکنيد؟

- اتفاقا چندين بار کمک کردم ولي بارها ديدم که چند روز بعد همان فرد باز هم از مردم به همين شيوه کمک می‌خواست.

 

|| اولين درآمد

اما سوژه بعدي درحالي پيدا شد که عکاس ما درگوشه بسيار مناسب پنهان شده بود تا خانواده‌اي که قرار بود هدف ما قرار بگيرند را به طور کامل با دوربينش شکار کند.

يک خانواده سه نفره به همراه فردي که از روي لباسش ميشد حدس زد که راننده است را ديديم و محمد حسين درحالي که پس از چنديد بار تکدي گري حرفه اي شده بود جلو اين خانواده سبز شد و اين بار علاوه بر دیالوگ‌هاي هميشگي پياز داغش را زياد کرد و حالا يک در راه مانده‌یِ گرسنه‌یِ بدبخت بود. ولي بازهم به نتيجه دلخواه نرسيد. اما اين بار از تلاش دست نکشيد و عزم خودش را جزم کرده بود و تا در ورودي ترمينال پيش رفت. ما از دور نظاره گر ماجرا بوديم که بالاخره پدر خانواده دست در جيب برد و اسکناسي هرچند کم کف دستان محمد حسين  گذاشت.

به سرعت به سمت خانواده رفتيم و به قدري هيجان زده بوديم که يادمان رفت خودمان را معرفي کنيم، پس از چند ثانيه با کشيدن نفس عميق سوال هايمان را پرسيديم.

در پاسخ به تمامي سوال هاي ما گفت: «قبلا در همچين شرايطي گير کرده بودم و خيلي احساس بدي داشتم و از همه طلب کمک کردم براي همين وقتي ايشان رو ديدم ياد آن ماجرا افتادم و کمک کردم»

پس از اينکه محمد حسين چندين بار نقش گدا را بازي کرد و فقط يک بار توانست موفق شود، گداها را تعويض کرديم و محمد ناصر وارد ميدان تکدي‌گري شد.

 

|| التماس‌هاي بي امان

مردي به سمت ترمينال راه ميرفت که در مقابلش ايستادم. حالا که مي دانستم مسجد بليط مسافرين در راه مانده را تهيه ميکند به اين نکته اشاره کردم و از وي فقط پول براي خريد غذا را خواستم. وقتي که ناله زاري هايم تمام شد. مدعي شد که پول خيلي کمي همراهش است من هم بلافاصله گفتم که حتي بجاي پول ميتواند برايم ساندويچ و يا کيک بخرد که از اين درد شکم خلاص بشوم.

پس از چند دقيقه که حرف هاي سوزناک من تمام شد درحالي که احساس ميکردم چشمانم خيس شده دستم را به سمتش دراز کردم و او بالاخره 1300 تومن کف دستان من گذاشت.

وقتي به هدفمان رسيديم به او گفتيم که اين يک گزارش است اما چون  ترک بود و فارسي را نمي‌توانست خوب صحبت کند. دست و پا شکسته به ما فهماند که خيس بودن چشم هايم باعث کمک کردنش بود.

 

|| دلسوزي پدرانه

اما سوژه آخر ما در حالي پيدا شد که همه خسته و گشنه بودند. تا کنون 2300 تومان جمع کرده بوديم و اين خجالت آور بود.

در همين فکرها بوديم که ناگهان مردي ميان سال با کت شلوار خاکستري و عينک که من را ياد معلم رياضي‌ام انداخت توجهم را جلب کرد. با سرعت به سمتش رفتم و داستان سوزناک و سرنوشت ناگوارم را چنان با آه و ناله تعريف کردم که حتي گفت پول کمي در جيبش هست قصد داشت از عابر کمي پول بگيرد ولي تشکر کردم و به همان هزار تومن سبز رنگ و کهنه بسنده کردم. البته بلافاصله خودم را معرفي کرده و دليل کمک کردنش را پرسيدم. او با همان سادگي و مظلوميت خاصي که در چهره‌اش بود گفت: « دلم به حالت سوخت و تو رو جاي پسر خودم فرض کردم و کمکت کردم.»

خلاصه بعد از سه ساعت تلاش و تحمل کردن خفت وخواري درآمد ما به سه هزار سيصد تومان رسيد.

 

 

|| تکدي گري جرم است

محمد سيفي (کارشناس امور اجتماعي شهرداري مشهد)

تکدي‌گري در جامعه جرم محسوب مي شود. اگر مردم با اينگونه افراد که به هر نحوي درخواست مي کنند برخورد داشتتند ميتوانند با شماره 137 (مرکز ارتباطات شهرداري) تماس بگيرند و گزارش خود را اعلام کنند تا بلافاصله اقدامات لازم انجام شود و اين افراد را به خانه سبز (مکاني که براي تکدي‌گرها تعبيه شده) بفرستند. در خانه سبز اين افراد را تقسيم بندي مي‌کنند:

1- نيازمندان واقعي: افرادي هستند که واقعا محتاج کمک هستند. این افراد با توجه به دستور قاضي به مدت 20 روز اقامت و تغذيه مناسب در نظر گرفته مي‌شود (اجازه خروج ندارند) و اگر تمايل به انجام کاري داشته باشند براي آنها شغلي نيز مهيا مي‌شود تا بتوان از نيرو و تخصص اين افراد استفاده کرد. در صورتي که تمايل به انجام کاري نداشته باشند از آنها تعهد گرفته مي‌شود که تکدي‌گري را ادامه ندهند.

2- معتادان: اين افراد مستقيم به کمپ‌هاي ترک اعتياد فرستاده مي‌شوند.

3- کودکان و افراد مسن: به بهزيستي فرستاده مي‌شوند. براي کودکان و نوجوانان امکان تحصيل و کار فراهم مي‌شود و از افراد مسن نيز نگهداري ميشود.

4- بيماران مسري و معلولين ذهني: بيماران مسري بمب خطرناکی براي جامعه محسوب ميشوند براي همين بلافاصله پس از شناسايي اين افراد به دانشگاه علوم پزشکي تحويل داده ميشوند و معلولين ذهني نيز به آسایشگاه‌های روانی فرستاده ميشوند.

5- مجرمين: کساني که به تعهدشان عمل نکرده‌اند و گدايي را باز هم ادامه داده اند مجرم محسوب ميشوند و طبق قانون 6 ماه تا یکسال به زندان فرستاده ميشوند.

برچسب ها
نظرات کاربران
کد امنیتی
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
به به به یخونید کیفور بشید
فاطمه خانووم
فاطمه خانووم
٩٤/٠١/٠٩
٤
٠
خخ جالب بود وقت گزاشته بودید.مرسی:)))ولی من بودم دلم نمیسوخت آدم با اون تیپ میره گدایی حداقل لباسای مندرس میپوشیدین دلسوزتر تر میشدن پولتونم بیشتر میشد
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
ممنون وقت که خیلی خخخخخ چار روز زمان برد تازه رفت اینور سال خخخ
m-nik110
m-nik110
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خیلی گزارش خوبی بود افرین فقط کاش سراغ سوژه های بیشتری میرفتید موضوعش جا برای کار خیلی داشت توی مترو اتوبوس یا کسایی که دارن از رستوران میان بیرون یا حتی نزدیکهای راه آهن به بهانه مسافر بودن توی مراکز خرید و..هم میتونستید برید و گسترشش بدید گزارشو عکسها واقعن خوبند و به عکاستون دست مریزاد میگم بخش اول هم چقدر خوب میشد کسی بنویسه که داره گدایی میکنه بیان حالاتش اینکه دقیقا چی گفته و شنیده دیالوگ هاشون می نوشت اما باز هم میگم هم سوژه هم گزارش واقعن خوب بود خداقوت:)
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
اتفقا قرار بود به صورت های مختلف گدایی کنیم ولی خب هیچکس به یم جوان سالم که در گوشه خیابان نشسته کمک نمیکرد و همچنین اگه در مکان هایی مثل مترو میخواستیم این کار رو انجام بدیم باید جواز میگرفتیم که متاسفانه ندادن بازم ممنون ازنظرتون
PDrAM
PDrAM
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
گزارشش بسیار عالی بود..
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ممنون عزیز جان
Mohammad-E
Mohammad-E
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
همش ۳۳۰۰ تومن؟ همساده میومدی محله خودمون بیشتر کاسب میشدی خخخخخ
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
هاباابا گفتم بریم نهار دعوت محمد کمک میکنه ولی نیومدن حالا میایم عیدی میگیریم
Mohammad-E
Mohammad-E
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
عیدی؟ شیب ،بام؟ عید که تموم شد خخخخخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
نه دیگه عید برای تو همیشه هست گلم خخخ
Mohammad-E
Mohammad-E
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ولی عالی بود گزارشتون ،خسته نباشین :-)
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ممنون همساده :).
Mahboubeh-A
Mahboubeh-A
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
:))) خسته نباشین . خوب بود. :)) منم چون به چشم خودم دروغ و دغلای بعضی از این مثلا تکدی گرارو دیدم هیچ وقت نمیتونم اعتماد کنم که واقعا نیازمند باشن .
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
آره دقیقا بعضیا همچین کاری میکردن ما هم میخوایم بریم همین کارو بکنیم خخخ
neyosha
neyosha
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خخخخ جالب بود :)))))))))))) تشکــــــــــــــــــــــرات:) خسته نباشید همگی:)))))
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
سپاس که خوندید یه دنیا ممنون
ali_sh
ali_sh
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خخخخ منکه غش کردم از خنده محمد امینم بوده خخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
محمد امین همه رو غشی کرده موهاشو طلایی کرده خخخ
ali007
ali007
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خخخخخخخخ عااااااااااالی:)))))عاقاااااا ایمان کووووو؟؟؟
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
پشت به دوربین خخخخ مخفیه
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
خخخخخخخ...چقد گردنتونم کج کردین مستر صنعی....کلی خندیدم....خخخخخخ......
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
الان به ما سختی کار تعلق میگیره ؟؟؟خخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خخخخخخ...3200 هم کاسبی کردین دیگه...یکم دیگه زجهه میزدین تا 20 تومن میرفتین خخخخخ..من فک نمیکردم کسب کمکم کنه
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
نه بابا یه بنده خدایی قرار بود عابر بکشه خودم خجالت کشیدم وگرنه 50 تومن کاسب بویدم
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خخخخخخخ.خو میزاشتین بکشه دیگههه.... کاسب نیستین ها...ور شکست میکردین اگه شغل اصلیتون میشد که خخخخهخهههههه
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
حالا دفعه بعد با شمامیریم ببینیم چقد کاسب میشید شما حرفه ای تر هستید خخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
شما استادین .....اشکم بلدین بریزین تازه خخخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
من فقط مستر صنعی رو تشخیص دادم.......بقه رو معرفی کنید خخخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
من ایمان محمد امین محمد حسین کلد خخخخخخخخخخخخخخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
الان من ینی مستر امین؟؟ تو عکس نمیبنمتون خخخخخ کوجاایین؟ مستر ایمان کدومه؟
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
عاقا خو معرفی میکنید بینش خط فاصله بزارید...ادم اشتباه میخونه خخخخخ
ali007
ali007
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
بانو ادمین ناصره دیگه خخخخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
مستر علی منظورم ادمینی نبود.....اونجا داشتن معرفی میکردن .. من اشتباه یه چیزی رو متوجه شدم:///
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
امین اونی که قدش کوچولو هست خخخ من که منم محمد حسین هم گدای اول ایمان هم پشت به دوربین هههههخخخخ
ali007
ali007
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
کاش اونجا بودم یک دل سییییییر میخندیدم بهتون خخخخخخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
از راه دور بخند خب خخخ اصلا امین رو میارم پیشت بخندی خخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
نه از دور نمیشه خندید
ali007
ali007
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
خب همین تعداد رو جمع کن بریم بستنی شاد اونجا بهتون بخندم به حساب ایمان البته خخخخخخخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
به حساب ایمان؟؟خهخخ امروز یه قرون نداد بریم غذا بخریم چه توقع ها خخ
ali_sh
ali_sh
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
کیییییییییییییییی دعوا دارهههههههههه؟
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
دعوانداریم ولی بیا بریم گدایی کنیم خودم یادت میدم
ali_sh
ali_sh
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
چرااااااااا کامنت من تایید نشددددددددددد؟
Ms.Khass
Ms.Khass
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
بسیـــــــــــــــ^ـــــــــــ^ـــــــــار عالی بود :) خوشمان آمد ... خسته نباشین آقایون
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خیلی ممنون زهرا بانو نظر لطفتون هست مارو شرمنده کردید خستگی رو از تنمون بیرون کردید ممنون :).
ali_sh
ali_sh
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
باید لباس پاره پوره میپوشیدین خخخ
neyosha
neyosha
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
گدا ک نبودن ک ب حساب پولاشونو زدن :/
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
گدای فقیر نبودیم گدای با کلاس بودیم خخخ اصن همین که نیوشا خانوم گفتن :دی
ali_sh
ali_sh
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
من حالیم نمیشه فقط باید لباس پاره پوره میپوشیدین خخخخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
علی اینبار دست خودتو مگیرم میبرمت گدایی تا بفهمی چیه خخخ
بهمن بهمنی
بهمن بهمنی
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
مرسی دوستان ، واقعا زحمت کشیدید قالپاقای توپ :) !خیلی باحالید
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
درنا نهنگ و قالپاق همیشه خوبن بعله ممنون بهمن جان
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
شما حساسسس نشید خخخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
چشم خانوم حسسسسسسسسسسسسسسساااااااااااااااااااااااسسسسسسسسسسس خخخخخخخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
:///// جیییییغ
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
یوهاهاهاها خخخ
sin germany
sin germany
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
مستر زامبی:/
2nyadideh
2nyadideh
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
آخ آخ عجب موقعیت خفنی......مرسی از شما گزارش شیکی بود...خسته نباشین (^_^)
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
موقعیتش از خفن یه چیزی اونورتر بود یعنی اینقد استرس داشتیم که آشنا مارو نبینه خخخخ ممنون
mona93
mona93
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
گزارش بسیار خوبی بود خداقوت
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
سپاس فراوان بسی ممنون :).
فو فا نو
فو فا نو
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
جدنی سنگ تموم گذاشتینا..من واقعا لذت بردم از هر مطلبی که باز کردم..هم متنوع بودن و هم همشون سرشار از حس های جالب و خوب بودن..لطفا فقط وقتی بحث پول میاد وسط از این کارا نکنید خب :| ..در حالت عادی هم از خلاقیت هاتون استفاده کنید و بذارید اینجا تا ما لذتشو ببریم..اخه زورمان می ایه انقد کارتون تو گروه خوبه ولی فعالیت هاتون تو سایت کم..با تشکر از شما که غرها و تعیین تکلیف های اینجانبو خوندید :دی ^___^
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
اختیار دارید شما که شاد باشید و از مطلب خوشتون بیاد خستگی کار ازتنمون به در میشه انشالله از این به بعد هممون در سایت فعالییم راستش بیشتر میخواستم جنبه طنز باشه و درکنارش آگاه کردن مردم درباره واکنش به افراد تکدیگر . امیدوارم مورد قبول واقع شده باشه :).
m_fanaei
m_fanaei
٩٤/٠١/٠٩
٢
٠
خیلی خیلی خوب بود و حسابی خلاقانه :)) ولی واقعا بعضیاشون واقعی هستن همه رو رد نکنید توی دینمون هم داریم که سائل رو رد نکنید ! منظورم گداپروری نیست ولی همه رو به یه چشم نبینید (ستاد حمایت از گدایان مقیم مرکز)
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
بلی با نظر شما موافقم ولی با برسی هایی که انجام دادیم فهمیدیم که برای افراد نیازمند مراکز و ارگان های مختلفی هست که میتونند به آنها مراجعه کنند و تامیین بشوند تکدی گری جرمه ولی باید به افراد نیازمند کمک کرد ولی از راه درست ممنون که خوندید سپاس:).
h_looshi
h_looshi
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خخخخخخخ چه راحت فهمیده دروغ میگین نچ نچ نچ اصلا استعداد ندارین !!! خب تهش اون سه و سیصد رو چیکار کردین؟؟؟
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
دیگه اون اوایل بود کار بلد نبودیم از دفعات بعد که رفتیم گدایی طبیعی تر برخورد میکنیم خخخخ 3300 رو همونجا به صاحبش برگردوندیم یعنی هم گزارش بگیریم هم پول ؟؟خخخ میزدن نصفمون میکردن که خخخ
h_looshi
h_looshi
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
آره شاعر میگه جیم شود سبب خیر :)
v-qavam
v-qavam
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خیلی خوب بود سوژه، مت، عکس ها ، گزارش از نظر من عاااالی بود خسته نباشین متکدی نما های عزیز خخخخخ
v-qavam
v-qavam
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
فکر کنم تو یکی از عکسا ایمان هست از نمای پشت البته خخخخخخخ
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
چاکر حاج وحید گل و گروهش هندونه هارو نده زیر بغلمون خخخ ایمان همیشه پشت به دوربینه مخفیه خخخ تازه میخواست رو سرش ماسک آبی بزنه نزاشتیم خخ
خاصـ استم
خاصـ استم
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ممنون از شما! لوشی راس میگه پولارو برنگردوندین اخرش که خودتونو معرفی میکردین؟؟! :/
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
پولارو همونجا که میخواستیم مصاحبه کنیم برگردوندیبم البته شیطون داشت گولمون میزد که پول رو ندیم خخخ ولی پسرای خوبی بودیم ححح
Vania
Vania
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
با یک هماهنگی مناسب یعنی روز قبل از روز مدیدریت رفتن گزارش گرفتن و تا شب هم هنوز تحویل ندادن!:دی
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
گزارشمونو از قبل عید گرفته بودیم ولی مسئول مربوط به کارشناس امور اجتماعی رو از قبل سال جدید دنبالش بودیم ولی ایشون نبودن تا اینکه در ردوز 8 فروردین تونستیم پیداشون کنیم برای همین معتل بخش مصاحبه بودیم :).
E_KHOSRAVANI
E_KHOSRAVANI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
سلام. وقتتون بخیر. سوژه ی خوبی بود، فکر می کنم جای کار بیشتری داشت. من دقیقا نفهمیدم که هدف از بازی کردن نقش گدا چی بوده یعنی این گزارش چی می خواست بگه حرفش چی بود؟؟؟ اما کارتون خوب بود من به شخصه اگر بودم از خنده باید با کاردک از کف خیابون جمعم می کردن ((: خسته نباشید و موفق باشید.
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
هدف از این گزارش این بود که تکدی گری جرم حساب میشه و مردم اگر با این افراد روبه رو بشن باید چه کاری انجام بدهند و اینکه کمک های خودشون رو به این افراد ندهند چون میتونند به سازمان هایی که برای کمک به نیازمندهای واقعی هست بدهند آخر گزارش همه اینا بیان شده ممنون که خوندید سپاس:).
E_KHOSRAVANI
E_KHOSRAVANI
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
اوهوم هدفی که اینجا نوشتین قابل قبول هست، اما چیزی که در گزارش خوندم این بود که مردم در مواجهه به یک فرد نیازمند چطور برخورد می کنند و هرکدوم چه تصمیمی می گیرند. متن رو دوباره خوندم عمل و عکس العمل و گفت و گو میان شما و مردم. یکی احساسی میشه یکی نمیشه، یکی کمک می کنه یکی نمی کنه. به نظرم می شد این سوژه رو برد تو واقعیت یعنی با یک فردی که واقعا کارش اینه همراه شد تا گزارش رنگ واقعیت بگیره و هم ملموس بشه و حتی میشد برای روزنامه های کثیرالانتشار هم گزارش نوشت. مثلا یک روز یک فردی که به تکدی گری روی آورده است چگونه می گذرد. کیا میان سراغش، کیا بیشتر بهش پول میدن، چطوری از مردم بیشتر می تونه پول بگیره؟ اصن اولین بار که گدایی کرد چطور خجالتش ریخت. معروف ترین فردی که بهش کمک کرده کی بود ووو همه ی این ها رو میشه با یک همراهیه یک روزه بدست اورد و سختیه کارش رو درک کرد. مثل گزارشی که چندوقت پیش توی روزنامه شرق گزارشگر با یک کارتن خواب همراه شده بود و یک شب تا صبح یک فرد کارتن خواب رو توصیف کرده بود، واقعا جوندنی بود. البته خب گزارش نویسی تو جیم با روزنامه ها فرق داره. اما دوست داشتم یکمی مطلب جزئی تر بود، و هدف گزارش ملموس تر. ممنون از وقتی که گذاشتید برای تهیه ی این مطلب. موفق باشید...
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
١
٠
نظر شما بسی ارزشمند بود و واقعا ایده خوبی بود ولی ما شرایط محدودی داشتیم از جمله اینکه جوازی برای اینکار نداشتیم و حتی کارت خبرنگاری هم بهمون داده نشد و واقعا شرایط سخت بود انشالله اگر بازهم همچین موقعیت هایی پیش اومد با تجربه بیشتر درخدمت هستیم بازهم از شما به خاطر نظر مفیدتون سپاس گزارم
Vania
Vania
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خسته نباشید واقعا! گزارش خوبی از کار دراومده..فقط این سوال الهه سوال منم هست..خب گرزارش بالاخره یه هدفی داره دیگه ه چیزی میخواد بگه و نشون بده حالا گزارش شما هدفش چی بود؟///یه چیز دیگه هم اینکه اصلا استعداد ندارین تو گدایی بیخیالش بشین..ولی مستر محمد امینو میفرستادین گمونم بهتر نتیجه می گرفتین! بسکه اون شب هی با گریه و زاری و التماس از ما سه تا عیدی گرفتن خخخخ///خدا قوت
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
هدف این گزارش این بود که بگیم تکدی گری جرم است و باید با آن مبارزه بشود و این کار فقط توسط مردم انجام میشه و نباید کمک های خود را به افرادی که نمیدانیم واقعا نیازمند هستن بدهیم یا نه . والا تاحالا گدایی نکرده بودیم هممین که با صورت خونی برنگشتیم خونه خیلی حرفه خخخ ممنون که خوندید :).
اشکمهر آتشروان
اشکمهر آتشروان
٩٤/٠١/٠٩
٢
١
آقا گزارش خوب بود ولی این جریان اشک چشم چی بود؟!!یعنی واقعا اشکتون رو در آوردین در طول فیلم بازی کردن برای ملت؟؟!!
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ممنون اشکمهر جان آره واقعا موقع حرف زدن با اون فرد تمام احساساتم رو خرج کردم و چشمام خیس شده بود توی تئاتر بهم میگفتن ناصر گریه کن گریم میگرفت خخخ ممنون که خوشت اومد عزیز:).
s_sali
s_sali
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
آقا عالی بود. واقعا خسته نباشید. کاش میرفتین در یه رستوران یا فست فود، خیره و با حسرت به کسایی که داشتن غذا میخوردن نگاه میکردین. :)
قالپاقی ها
قالپاقی ها
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
داداش اونجوری دیگه نمیتونستیم برگردیم خونه :)))....خیلی چاکرم ایشالا که خوشت اومده :)
Farzane_v
Farzane_v
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خخخخ گزارش خوبی بود :)) عکسا عالی:))
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
عکسا کار دوربین طلا بود خخخ ممنون از نظر لطفتون
Dokhtare Mashreghi
Dokhtare Mashreghi
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خیلی خوب بود...ولی جا داشت از ترمینال فاصله میگرفتین میرفتین جاهای دیگه هم کار میکردین...مثلا تو محله های مختلف و اینا...ولی خیلی جالبه که مستر صنعی اینقدر خوب فیلم بازی میکنن..خدا قوت..:)
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
برای رفتن به جاهای دیگه شرایط گدایی نبود یعنی باید یا لباس مبدل میپوشیدیم که امکان دستگیری وجود داشت یا هر حالت دیگه که امتحان کردیم که جواب نداد بهترین حالت مسافر بود که خداروشکر 3200 کاسب شدیم خخخ ممنون از شما کلا آدم با استعدادی هستم خخخخ همه میگن هااااا خخخ
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
برای رفتن به جاهای دیگه شرایط گدایی نبود یعنی باید یا لباس مبدل میپوشیدیم که امکان دستگیری وجود داشت یا هر حالت دیگه که امتحان کردیم که جواب نداد بهترین حالت مسافر بود که خداروشکر 3200 کاسب شدیم خخخ ممنون از شما کلا آدم با استعدادی هستم خخخخ همه میگن هااااا خخخ
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ما حالت های مختلف دیگه ی گدایی رو هم امتحان کردیم ولی برای بعضی موارد امکان دستگیری وجود داشت چون هیچ جواز و حتی کارت خبرنگاری هم نداشتیم بهترین ایده که به فکرمون رسید همین ترمینال بود //// من کلا آدم با استعدادیم همه میگن خخخخخخ
Dokhtare Mashreghi
Dokhtare Mashreghi
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
فهمیدمآآآآآآا...لازم نبود سه بار بگین..خخخخخ
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
گفتم کامل درک کنید خخخخ
h_ghasemi
h_ghasemi
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
چه مشقتیم کشیدین شما! راضی نبودیم به این همه زحمت! :دی خسته نباشید. :)
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
دیگه یک جیمه و علاقه همه سختی هارو به جون خریدیم خخخخ ممنون که خوندید:).
دکتر منتی
دکتر منتی
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
:)))) این خوبه، یزمان مشغول قدم زدن بودم که آدمی بالباس شیک و دستمال گردن اومد سمتم و اینکه مسافر هست و از این حرفا. ))) =) شما هم سر وزتون بیش از حد مرتب بود برای این ولی دل و جرئتتون عالیه مثال زدنی ))
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ما هم مثلا گدای باکلاس بودیم ولی الان که خودمو نگاه میکنم میبینم چیزی یاز یک گدا کم نداشتم خخخ ممنون دکتر:).
همتا
همتا
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
من حقیقتش خیلی خاطره تلخی دارم از این تکدی گریا ! یه بار تو آزادشهر یه خانمه ای جلومو گرف دقیقا همین حرفو زد که کیفمو جا گذاشتم و اینا ! منم ساده لوح ! بعد که اومدم خونه با کلی حس انسان دوستانه قضیه رو تعریف کردم و خواهرم گف : عه ! دیروزم یه خانمه ای با همین مشخصات تو آزاد شهر جلومو گرفت :| و شد آنچه شد :دی
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
حس دلسوزی همه جا خوب نیست.اگه پس یهویی شمارو مییدیدم ممکن بود با کیفتون مارو بزنید خخخخ ممنون که نظر گذاشتید:).
سین سید هاشم صاد صفدری
سین سید هاشم صاد صفدری
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
خسته نباشین خیلی هم خوب بود:) اما کلا کل گروهتون ان شاالله که همیشه یه کار درست داشته باشین چون با این وضع گدایی کردن قطعا سر 10 روز از سوتغذیه غزل خدافظی رو میخونین خخخخ
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
ممنون سید جان ولی تازه نحوه کار رو یاد گرفتیم در آمدش هم خوبه خخخ تازه خانه سبز هم میتونیم بریم :دی
k_shamshiri
k_shamshiri
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
این هم از اون گزارش های پر دردسر و وقت گیر بود که حسابی براش زحمت کشیدید... خدا قوت، قشنگ از کار دراومده :-))
Cold
Cold
٩٤/٠١/٠٩
٠
٠
واقعا کار سختی بود...ما این چند مورد رو نوشتیم در بین ده ها مورد بودن که اصلا محل نمیدادن و میرفتن...خیلی ممنون از شما :)
رویا خانوم
رویا خانوم
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
فرزندم؟ نکن این کارارو حیثیت خانواده رو بردی زیر سوال :-D
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
نه بابا میگم مثل معلم ها بود دلسوززززززززززززززززززززززز
Cold
Cold
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
مادر ببخش دیگه :))...چیکار کنم ایناها مجبورم کردن وگرنه خودم مگه خوشم میومد؟ =))
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
همه سختی هاش ارزش اینو داشت که دوستان بخونن انشالله که راضی باشند :)
huna_aghighi
huna_aghighi
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
سلام خسته نباشید خیلی خوب بود مخصوصا عکساش....
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
سلام با تشکر از شما خوشحالم و ممنونم که مطالعه کردید .عکساش هم دست علیرضا درد نکنه
arwen
arwen
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
جا داره بهتون خسته نباشید بگم کار سختی بوده اما میگما ما تا بوده شنیدیم متکدیان در امد بالا دارن. وجدانا در امد تو ن کم بود به زحمتش نمی ارزه خارج از شوخی خسته نباشید
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
خب ما تاحالا گدا نبودیم که خخ اخراش تازه فوت و فن کار رو یاد گرفتیم .ممنون از نظرتون
h_montaseri
h_montaseri
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
گزارش جالبی بود! در این زمینه دوستان تجربه زیر هم تامل برانگیزه: http://alisekhavati.com/2012/05/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2/
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
دست شما درد نکنه انشالله که تجربه کسب کرده ایم خخ
ف-گ
ف-گ
٩٤/٠١/١٠
١
٠
جمله ی "گداها رو تعویض کردیم" خیلی جالب بود :))))
M-N-SONEI
M-N-SONEI
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
خخخ یعنی وقتی داشتم مینوشتم این جمله یهویی رسید خخ خودم غش کردم از خنده .امیدوارم که مورد قبول واقع شده باشه
محدثه عارفی
محدثه عارفی
٩٤/٠١/١٠
٠
٠
در گدایی وارد شده بودن دیه! خخخ ولی کم بوده درامدتوناااا خخخخ
fatemeh_sh73
fatemeh_sh73
٩٤/٠٢/٠٥
٠
٠
چقدر وحشتناک! وقتی داشتم می خوندم کم مونده بود اشکم در بیاد! دوست دارم خودم یه بار این کارو امتحان کنم!
هومن حقدادی
هومن حقدادی
٩٤/٠٥/٢٠
٠
٠
بمنم خبر بدین منم مشتاق شدم امتحانش کنم
معبد هندو
معبد هندو
٩٤/٠٤/١٠
٠
٠
جالب بود مرسی
m_maed0090
m_maed0090
٩٤/٠٥/٠٩
٠
٠
عالی
هومن حقدادی
هومن حقدادی
٩٤/٠٥/٢٠
٠
١
اخ عجب کار پر درامدیه ها ماداریم کسایی ک شنیده شده داراییشون ب اقای بوق میرسه o_0
b_pirani
b_pirani
٩٤/٠٦/٠٣
٠
٠
گزارش خوبیه مستندقشنگی میشه
الهام حبشی
الهام حبشی
٩٤/٠٨/٠١
١
٠
انقدر زحمت کشیدین یک دوربین مخفی تهیه میکردین دیگه :D راستی آقای خورسندی نقش آفرینی نکردن کار ناتموم مونده :D
b_pirani
b_pirani
٩٤/٠٨/١١
١
١
گدایی خوبه مالیات نداره اصطحلاک نداره اما خوب پولی داره
دبی
دبی
٩٤/١٠/٠٢
٠
٠
ممنون یابت این حرکت زیبا .
a_saedi
a_saedi
٩٤/١٠/٠٣
٠
٠
اینقدر از این موارد زیاد شده که ادم نمیدونه کمک بکنه یا نه,دیروز تو بانک بودم یه خانمی ا.مده بود از مردم میخواست قبض گاز شو پرداخت کنن اونم 40 هزار تومن
h_dorexist
h_dorexist
٩٤/١١/٣٠
٠
٠
یادم میاد یه بار به یه متکدی نزدیک حرم کمک نکردم دسته ی فالشو پرت کرد طرفم یه دادی هم زد سرم تا سه روز قلبم متشنج بود!! به هرحال متن جالبی بود ترغیب شدم یه همچین حرکتی منتهی با سوژه ی دیگه ای داشته باشم =)
M_afshar
M_afshar
٩٥/٠٦/٢١
٠
٠
گزارش جالب و تامل برانگیزی بود. البته من شخصا به این نوع افراد اصلا کمک نمی کنم چون اکثریت قریب به اتفاق متکدیان حرفه ای اند .
i_davoodi
i_davoodi
٩٥/٠٩/١٩
٠
٠
احسن گزارش خوبی بود ولی اگر فردی واقعا احتیاج داشته باشد میتوان از نوع سخن ،نوع حرکت و .... پی برد که ان طرف واقعا محتاج است یا نه البته ماشاالله الان انقدر حرفه ای عمل میکنن بقول بازاری ها نمیشود اصل را از بدل تشخیص داد در هر حال خداقوت بخاطر گزارش نه چندان عالی (جای کار بیشتری داشت که بهتر انجام شود) ولی خوبتان.