سکانسی فرا تخیلی در صدا وسیما

  • ١٣٩٧/٠٤/٢٨

شبکه دو یه سریال نشون میده دختر دانشجوها مزاحم یه دانشجو پسر شدن و اون برای فرار از گناه خودش رو از پنجره پرت کرد بیرون!