بی سوادی عجیب مقام مسئول

  • ١٣٩٦/١٠/٢١

افتخاری، دبیر محترم شورای ارتقای آگاهی های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران