شادی عجیب و بامزه سوئدی ها پس از حذف ایتالیا و صعود به جام جهانی

  • ١٣٩٦/٠٨/٢٣