کاش ماهم شکوفه می‌دادیم...

Image caption

- می‌بینی؟ همه درخت‌ها شکوفه دادن اما تو‌ موندی. معلوم هست داری چیکار می‌کنی!؟ بهار شده پاشو! وقت گل کردنته، وقتشه دوباره سبز بشی. بهار فصل سبز شدن و شکوفه دادن و گل کردن.
- نگاه کن شاخه‌ای برام نمونده، جایی برای جوونه زدن ندارم. اونقدر جوونه‌هام یخ زدن که جایی برای سبز شدن ندارم. تنم زخمی سرمای زمستونه. همه شاخ و برگم هرس شده، چیزی باقی نمونده ازم که بخواد گل کنه، جوونه بزنه. من همون درخت یخ زده‌ام، که دیگه شاخ و برگی نداره، راستش رو بخوای آرزوش تو دلم آرزو دوباره سبز شدن، گل دادن ولی چیزی دیگه برام نمونده... «کاش یک‌بار هم ما شکوفه می‌دادیم، ما که این همه هرس شده‌ایم»
+ نه! نه! نگاه کن کنار تنه‌ات اون تیکه چوب نحیف رو نگاه کن که داره میاد بالا. می‌خواد خودش رو به نور برسونه، تلاشش رو نگاه کن. اون جزئی از وجودته ولی نمی‌بینیش، دقت کن بهش. کافیه بهش برسی. اون دوباره به جات سبز می‌شه.
- اون؟! اون که فقط یک ترکۀ نازکه. چه جوری می‌خواد بزرگ شه؟ مگه می‌ذارن؟ نمی‌ذارن! اونم دو روز دیگه خشک می‌شه!
+ نه! اگر بهش برسی و نادیده‌اش نگیری، اگر مواظبش باشی یک روز هم می‌رسه که اون تیکه از وجودت جوونه بزنه و سبز شه. فقط اگر بهش توجه کنی. نادیده‌اش نگیری. بهش نیرو بدی. اون که چند روز دیگه جات سبز می‌شه و قوی‌تر از همیشه باقی می‌مونه، هر چه قدر که هرس بشی، یخ بزنی، بازم تو وجودت یک‌ جوونه هست که مشتاق سبز شدنه. فقط باید دنبالش بگردی و پیداش کنی. و اون موقع است که می‌شی سبز ترین.
پ ن: کاش یک‌بار هم ما شکوفه می‌دادیم. ما که این همه هرس شده‌ایم. «معین دهاز»